Vervolg online kerkdiensten

We gaan verder met online kerkdiensten

 

Beste gemeenteleden,

Zoals u bekend is zijn er deze week verdere maatregelen genomen om de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Het was best nog wel even spannend of we nog online kerkdiensten zouden kunnen houden omdat zelfs kleine samenkomsten niet meer zijn toegestaan. We zijn dankbaar dat het verzorgen van online kerkdiensten (waarvoor meerdere personen nodig zijn voor prediking, muziek, geluid, etc.) toch door kunnen gaan.

Concreet betekent het voor onze gemeente dat we online kerkdiensten blijven houden die mee te luisteren zijn via: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10993 Gezien de ervaringen afgelopen zondag, is het verstandig om op tijd in te schakelen.

In de komende middagdiensten zou ds. Geersing voorgaan om te preken uit de Nieuwe Catechismus. Hij is echter niet in staat om naar onze kerk te komen omdat er in zijn directe omgeving iemand is met het Coronavirus.  Ds. Geersing heeft deze diensten al gehouden in Ridderkerk en daar zijn opnames en beamerpresentaties van beschikbaar. Besloten is daarom om de opnames van de diensten te laten horen via onze eigen online kanaal (zie link boven), waarbij we ook de ondersteunende powerpoint zullen laten zien. Aanstaande zondagmiddag doen we dat voor de eerste keer.

Zoals eerder hebben we alles getest, maar de techniek kan ons altijd in de steek laten. Daarvoor vragen we uw begrip.

Het is mooi om te zien dat er op allerlei manieren in de gemeente contact is onderling via telefoon, SKYPE of andere programma’s. Fijn dat u/jullie aandacht hebben voor elkaar en ook komen met initiatieven om het contact te houden. Laten we ook de komende tijd op elkaar blijven letten.

We bidden elkaar gezegende online diensten toe en Gods nabijheid voor de wereld in een tijd van grote onzekerheid.

Hartelijke groet,

Gilbert Verschelling.

Bericht opgesteld 27-3-20