Verenigingen

Bijbelstudie in de Gereformeerde kerk in Vlaardingen

In de kerk in Vlaardingen is er voor iedereen de mogelijkheid om op een georganiseerde manier mee te doen aan bijbelstudie. De bijbelstudie is van groot belang om continu te groeien in het geloof en steeds weer opnieuw doordrongen te raken van wat God van ons vraagt en hoe wij ons leven als christen inrichten.

De bijbelstudie-verenigingen zijn grofweg verdeeld naar leeftijd:

12 – 16 jaar: Jeugdvereniging ‘Jeschurun’

Jeschurun is onderverdeeld in groepen van ca. 8 leden uit hetzelfde schooljaar. Er wordt wekelijks op vrijdagavond vergaderd onder begeleiding van een volwassene. De vergaderingen worden in de kerk gehouden. De oudervereniging is verantwoordelijk voor de gang van zaken op Jeschurun. Het bestuur wordt gevormd door ouders van jongeren die lid zijn en door andere volwassenen die zich inzetten voor het jeugdwerk in de kerk.

Tegenwoordig hebben ze ook nog een eigen website, waar ook actuele informatie is te vinden.

16 – ?? jaar: Jeugdvereniging ‘Ichthus’

Ichthus is een vereniging voor en door de jongeren zelf. Er wordt vergaderd zonder begeleiding van iemand buiten de vereniging. Het bestuur bestaat uit leden van de vereniging zelf. Het vaste vergadertijdstip is zondagavond, beginnend om 19:45 uur. Er is geen maximum leeftijd om lid te kunnen blijven, als je je maar `jong` voelt, dan ben je van harte welkom. Ook deze vereniging vergadert in een van de zaaltjes van de kerk. Momenteel heeft de jeugvereniging ongeveer 25 leden.

Tegenwoordig hebben ze ook nog een eigen website, waar ook actuele informatie is te vinden.

?? – ?? jaar : Mannen- en vrouwenvereniging

Voor de volwassenen zijn er een vrouwenverenigingen en een mannenvereniging. De vrouwenverenigingen heet `De Rank`, de mannenvereniging heet `Schrift en Belijdenis`.

De vergaderavond is woensdag, om de twee weken, in de kerkzaaltjes vanaf 20.00 uur. De mannen hebben `vrij` als de vrouwen vergaderen, en andersom. Normaal gesproken zijn er bij de vergaderingen 20 a 25 leden aanwezig. De leeftijd van de leden varieerd van ca. 22 tot over de 80 jaar, waardoor een gespreksmogelijkheid `tussen de generaties` wordt aangeboden.

?? – ?? jaar : Bijbelkringen

De bijbelkringen vinden een of twee keer per maand plaats, afhankelijk van de bijbelkring. Het verschil met de mannen- en vrouwenvereniging is dat de bijbelkringen `gemengd` zijn, zodat echtparen ook gezamenlijk naar de bijbelstudie kunnen gaan. Verder zijn de groepen kleiner, gemiddeld zijn er zo?n 10 personen aanwezig op een bijbelkring, die bovendien bij een van de leden thuis plaats vindt. De leeftijdsopbouw is evenwichtig en varieert van 18 tot 70 jaar.

Het doel van de bijbelkringen is om elkaar te stimuleren in het geloof en te praten over elkaars geloofsleven. Uiteraard is het hoofddoel ook om de Bijbel te bestuderen. Doordat de groep relatief klein is, is het gemakkelijker om persoonlijke onderwerpen ter sprake te brengen. De bijbelkringen zijn opgericht om als `extra` te dienen naast de al lang bestaande mannen- en vrouwenverenigingen. Met nadruk worden de kerkleden gevraagd om ook het lidmaatschap van de mannen- of vrouwenvereniging te overwegen.

Op dit moment zijn er drie bijbelkringen actief.