Vanaf zondag 22 maart alleen nog online kerkdiensten

Donderdag heeft de kerkenraad met de diakenen vergaderd, waarbij is gesproken over de maatregelen rond het coronavirus. In de afgelopen week heeft de regering verdere richtlijnen aangekondigd die zijn gericht op ‘maximaal controleren’ van het virus, o.a. het sluiten van scholen en zorginstellingen en de oproep om 1.5 meter afstand te bewaren.

Op basis van deze ontwikkelingen en om de gezondheid van de gemeenteleden maximaal te kunnen waarborgen heeft de kerkenraad met de diakenen besloten om vanaf zondag 22 maart online kerkdiensten te houden. Iedereen wordt dus verzocht thuis mee te luisteren via de kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10993

Het doel is om de dienst zoveel als mogelijk in te richten als een normale dienst, met liederen, schriftlezing, prediking en gebed. Mogelijk zullen we op bepaalde onderdelen af moeten wijken van de normale gang van zaken, we vragen hiervoor uw begrip, ook als er technisch een keer problemen zijn.

We realiseren dat dit een grote stap is omdat het ons als gemeente nog minder de mogelijkheid geeft om met elkaar verbonden te zijn en gezamenlijk Gods lof te brengen. Laten we de mogelijkheden die er zijn blijven gebruiken om met elkaar contact te houden, bijvoorbeeld via de telefoon of SKYPE/Facetime. Omzien naar elkaar is belangrijker dan ooit.

Het is onduidelijk wanneer we weer normale kerkdiensten kunnen houden, we zullen ons erop in moeten stellen dat dit wel enige tijd kan duren. Uiteraard blijven we de berichtgeving rond het Coronavirus volgen. Indien andere maatregelen nodig blijken zullen we die met u communiceren.

Ook in deze onzekere tijden mogen we blijven schuilen bij onze God en Vader. Om het met psalm 91 te zeggen: Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de Heer: ”Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God op u vertrouw ik”