Update kerkdiensten Fonteinkerk

Beste broeders en zusters,

Zoals jullie hebben gemerkt de afgelopen zondagen kunnen we inmiddels aardig uit de voeten met
de beelddiensten van onze kerk. Met tekst in beeld en verschillende camerastandpunten en ook het
geluid lijkt dik in orde. We zijn blij dat het allemaal zo goed verloopt.

Zoals eerder gemeld zullen we de komende periode doorgaan met de beelddiensten zoals we nu
gewend zijn: met een kleine groep in de kerk en met zingen tijdens de dienst. We willen de diensten
nog steeds organiseren met maximaal circa 15 mensen (exclusief voorganger, ouderling, mensen
voor beamer en beeld etc). De wijkouderlingen nodigen elke zondag een aantal mensen uit om de
dienst bij te wonen. We merken dat het soms nogal wat telefoontjes kost om een prettige bezetting
in de dienst te krijgen. Laat gerust uw wijkouderling weten als u een keer in de dienst aanwezig wilt
zijn, dat kan via een telefoontje of appje. Het is ook helemaal niet erg als iemand een keer twee
zondagen achter elkaar in de diensten aanwezig is. Weer eens in de kerk komen is een fijne manier
om de dienst op een andere manier te beleven en ook de band met een aantal gemeenteleden te
ervaren. Ook voor de predikant is het prettig als er wat publiek is!

Na de zomervakantie zullen we als kerkenraad verder kijken hoe we de diensten in kunnen vullen,
bijvoorbeeld weer per wijk bij elkaar komen in de kerkdienst. Ook zijn we bezig met een voorstel
voor het vieren van het Heilig Avondmaal.

Om na te praten na de dienst blijven we gebruik maken van digitale kerkplein (eens in de twee
weken). Zondag 26 juli is het weer zover. Evenals de vorige keren kun je na de dienst inloggen op één
van de bekende Zoomlinks.

De komende weken zal het voor velen vakantie zijn. Waarschijnlijk anders dan gewoonlijk. Misschien
blijft u thuis of dichter bij huis dan normaal. We wensen iedereen in ieder geval een goede tijd om uit
te rusten en op te laden voor het nieuwe seizoen. Een mooi moment ook om ons te bezinnen op de
afgelopen periode en onze relatie met onze hemelse Vader.
De vakantieperiode betekent vaak ook meer eenzame momenten voor hen die toch al niet veel
contact hebben. Laten we oog houden voor hen die het moeilijk hebben.
We wensen jullie allen een gezegende (vakantie)tijd.
Vragen, opmerkingen en suggesties blijven welkom.

Vriendelijke groet,
Gilbert Verschelling