Update kerkdiensten

Beste broeders en zusters,

In de recente Thuishaven hebben we de plannen voor de komende periode gecommuniceerd. Het
doel van alle activiteiten is om in de komende periode weer toe te werken naar intensere verbinding
met elkaar om samen onze Vader in de hemel te dienen en elkaar te ontmoeten. Dat staat bovenaan,
uiteraard steeds in lijn met de richtlijnen van het RIVM.
Inmiddels heeft u een email ontvangen met verdere informatie over de kerkdiensten de komende
weken. Voor details verwijzen we u naar die email.

Samenvattend: vanaf 20 september komen we weer in grotere groepen (max 50) samen, waarbij ook
gezongen zal worden in de dienst. Bij deze diensten gelden de volgende regels:

• Per kerkdienst is slechts 1 wijk (of 2 wijken) aanwezig in de kerk, volgens een vast schema.
  Zie de tabel hieronder voor het schema.
• De overige gemeenteleden kunnen online meeluisteren/meekijken met de dienst. Kom dus
  alleen naar de kerk als u/jou wijk aan de beurt is.
• Kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) worden
  opgeroepen de kerkdiensten online mee te beleven en niet naar de kerk te komen.
• Gemeenteleden met (milde) verkoudheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten,
  of een verhoging tot 38 graden) worden opgeroepen de kerkdiensten online mee te beleven
  en niet naar de kerk te komen.

Het schema voor de komende twee weken ziet er als volgt uit:
Datum en tijdstip eredienst Wijk(en) aanwezig in de kerk
20 september 9:30 Wijk 1
20 september 16:30 Wijk 3 en wijk 4
27 september 9:30 Wijk 2
27 september 16:30 Wijk 1 en wijk 2
Er zal tijdens de ochtenddienst ook een crèche worden georganiseerd.

Om de diensten vanaf 20 september en de logistiek daar omheen goed en in lijn met de corona
maatregelen te laten verlopen, heeft de kerkenraad een protocol opgesteld. Dit protocol is
rondgemaild.

We hopen op deze manier weer een volgende stap te maken in onze samenkomsten, om samen onze
God te eren en elkaar te ontmoeten. We rekenen op uw/jouw medewerking.
Ondanks alle overwegingen en voorbereidingen zullen er zeker ook zaken voor verbetering vatbaar
zijn. We zullen de komende periode regelmatig evalueren wat er aangepast moet worden, uiteraard
ook als er nieuwe aanwijzingen van het RIVM komen. Uw/ jouw feedback is uiteraard welkom!

Met vriendelijke groet,
Namens de kerkenraad, Gilbert Verschelling