Update 16 mei 2020

Beste broeders en zusters,

Hierbij weer even een korte update over wat er allemaal loopt in deze bijzondere tijden.

Kerkdiensten in beeld
Zoals u waarschijnlijk al heeft gelezen in het bericht van de penningmeester hadden we het minimale bedrag (50% van het totaal) al heel snel binnengekregen waardoor we over konden gaan tot aanschaf van de apparatuur. Inmiddels zitten we op circa 75% van het totale bedrag. We zijn dankbaar voor de gulle giften om kerkdiensten in beeld mogelijk te maken!  Mooi om te zien dat velen dit een goed initiatief vinden.

We streven ernaar om de diensten in beeld snel mogelijk te maken. Naast apparatuur en installatie zijn er natuurlijk ook mensen nodig die het systeem willen bedienen tijdens de dienst. Dit is een rol die jong en oud (met een beetje gevoel voor techniek) kunnen vervullen. Als je geïnteresseerd bent, kun je je aanmelden bij Jaap Weerheijm.

Verkiezingen
Zoals vorige week gemeld, heeft de kerkenraad besloten om de verkiezing voor ouderling op een iets andere manier te gaan houden. U kunt uw stem uitbrengen op donderdagavond 28 mei tussen half acht en acht uur in de zalen van ons kerkgebouw. Wij verzoeken u echter zoveel als mogelijk schriftelijk of per e-mail uw stem uit te brengen. Dit kan tot en met woensdag 27 mei. U kunt uw brief of e-mail sturen naar de scriba, broeder J.P. Verkade of afgeven aan uw wijkouderling. Er is een speciaal mailadres aangemaakt voor deze verkiezingen namelijk: verkiezingen@defonteinkerk.nl

Digitaal kerkplein
Afgelopen week hebben we weer een digitaal kerkplein gehouden. De geluiden de wij hebben gehoord zijn nog steeds positief, goed om te horen! Reden om het digitale kerkplein de komende tijd structureel in te zetten om elkaar te ontmoeten. De eerstvolgende editie van het digitale kerkplein wordt gehouden op Pinksterzondag 31 mei. Plan is om daarna een frequentie van één keer per twee weken aan te houden. Voor Pinksterzondag zullen ook weer links naar de Zoom-vergaderingen worden opgestuurd.

Laten we ook op andere manieren met elkaar contact houden, om elkaar te bemoedigen en ons oog gericht te houden op God in de hemel die naar ons allen omziet.

Vragen, opmerkingen en suggesties blijven welkom.
Vriendelijke groet,

Gilbert Verschelling