Meditatie

Stille week- woensdag

Erbarme dich uit de Matthäuspassion mag natuurlijk niet ontbreken deze dagen.

https://www.youtube.com/watch?v=BBeXF_lnj_M

Petrus ontkende tot drie maal toe dat hij bij Jezus hoorde of hem zelfs maar kende. In die nacht kwam hij zichzelf tegen als een onbetrouwbare, eerloze gast. Het bracht hem in verwarring en wekte diepe zelfhaat in hem op. Petrus huilde bittere tranen. Maar Jezus liet zijn discipel niet los. Hij zocht met zijn ogen de ogen van Petrus.

Het antwoord op de vraag ‘Erbarme Dich’. Je kunt het mooiste in het leven afwijzen, je verlangen naar volmaaktheid verzieken, in bitterheid wegzinken, maar Jezus begrijpt je, hij is dieper gegaan dan jij ooit ging, om je vast te kunnen houden in je diepste duisternis.

Heb medelijden,
Mijn God,
Omwille van mijn tranen.
Zie toch,
Hart en ogen wenen
Bitter om U