Kerkelijke bijdrage en giften

Als u lid bent van onze kerk verwachten wij een kerkelijke bijdrage.

De bijdrage is ter dekking van de kosten die wij als kerk maken.
U kunt hierbij denken aan de kosten voor gebruik en onderhoud van de kerk, kosten voor de predikant, schoonmaaksters, koster, kerkelijke activiteiten en de landelijke quota die betaald worden.

De Commissie van Beheer geeft de voorkeur aan een bijdrage per maand of kwartaal.
Uw gift is in principe aftrekbaar voor uw opgave inkomstenbelasting.
Onze kerk valt onder de ANBI Groepsbeschikking van de Gereformeerde Kerken.
Voor meer informatie volg deze link www.gkv.nl/anbi/Vlaardingen/

U kunt uw bijdrage overmaken naar
IBAN NL11 RABO 0365667838 tnv Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.

Ook kunt u uw bijdrage doen via een automatische incasso, deze wordt dan periodiek afgeboekt van uw rekening.
U machtigt hiervoor de penningmeester van de kerk.
U kunt het formulier hiervoor opvragen via penningmeester@de-fontein.com