Geschiedenis

Enkele data uit de geschiedenis van de kerk

Afscheiding 10 December 1848
Doleantie 26 Juni 1887
Vrijmaking 4 December 1945
Wederzijdse Erkening NGK  8 februari 2010
Eenwording GKv en NGK 1 mei 2023

Dienaren des Woords vanaf de vrijmaking

Dienaar Van Tot
Dr. F.L. Bos 28/05/1944 01/03/1950
Ds. D Nieuwenhuis 15/10/1950 26/03/1956
Ds. H.J. Zwarts 30/12/1956 28/08/1960
Ds. W.H. de Boer 06/11/1960 21/09/1966
Ds. M. van Dooren 13/08/1967 07/03/1971
Ds. R.K. Wigboldus 16/04/1972 16/01/1977
Ds. J.P. van de Wal 28/03/1982 17/06/1990
Ds. J. Holtland 20/06/1992 07/05/2000
Ds. A. van Houdt 29/10/2000 27/03/2011
Ds. G. Treurniet 08/09/2013 heden