Online kerkdiensten- update 9 mei 2020

Beste broeders en zusters,

Hierbij weer even een korte update over wat er allemaal loopt in deze bijzondere tijden

Kerkdiensten in beeld
Afgelopen weken is gebleken dat een online kerkdienst met beeldmateriaal een grote toegevoegde waarde heeft. Hierdoor is de wens aangewakkerd om de diensten live uit te gaan zenden met beeld. Zoals eerder gemeld heeft een werkgroep onderzoek gedaan hoe we de diensten als geheel in beeld kunnen brengen.

Inmiddels heeft de werkgroep een rapport uitgebracht waarbij gekeken is naar de benodigde apparatuur en de bemensing om het geheel goed te laten functioneren. Op basis van dit rapport heeft de CVB een advies uitgebracht aan de kerkenraad. Op basis hiervan heeft de kerkenraad een besluit genomen en ook een concreet verzoek aan u als gemeente. Verdere informatie hierover vindt u in uw email en op de facebook ledenpagina.

Verkiezingen
Aangezien we de komende tijd nog niet als hele gemeente bij elkaar mogen komen heeft de kerkenraad besloten om de verkiezing voor ouderling op een iets andere manier te gaan houden. U kunt uw stem uitbrengen op donderdagavond 28 mei tussen half acht en acht uur in de zalen van ons kerkgebouw. Wij verzoeken u echter zoveel als mogelijk schriftelijk of per e-mail uw stem uit te brengen. Dit kan tot en met woensdag 27 mei. U kunt uw brief of e-mail sturen naar de scriba, broeder J.P. Verkade of afgeven aan uw wijkouderling. Er is een speciaal mailadres aangemaakt voor deze verkiezingen namelijk: verkiezingen@defonteinkerk.nl

Wij zijn ons bewust van het feit dat we qua dag en vorm afwijken van ons verkiezingsregelement. De kerkenraad vindt dat het, gezien de bijzondere situatie, gerechtvaardigd is af te wijken van de standaard procedure, zoals beschreven in artikel 12 van het regelement.

Digitaal kerkplein
Vorige zondag hebben we een proef gedaan met het gebruik van Zoom als digitaal alternatief voor de ontmoeting op het kerkplein. Er was een mooie opkomst en we hebben meerdere positieve reacties gehoord over de opzet van het digitale kerkplein. Daarom willen we graag ook aanstaande zondagochtend 10 mei een vervolg geven aan de proef van vorige zondag.

Na de online kerkdienst ‘s ochtends zijn dezelfde drie links beschikbaar om in de Zoom-vergaderingen elkaar te ontmoeten. Na de online kerkdienst van 10.30 zullen, evenals vorige week, de Zoom-links zo snel mogelijk opengezet worden. Als u behoefte heeft aan een gesprek op het digitale kerkplein, kunt u willekeurig één van de drie links uitkiezen. Deze links zullen via de email en op de besloten facebook pagina van de gemeente worden gedeeld.

U leest het, meerdere activiteiten om als gemeente met elkaar verbonden te blijven en onze blijvende afhankelijkheid van onze hemelse Vader met elkaar te beleven.

Vragen, opmerkingen en suggesties zijn altijd welkom.

Vriendelijke groet,
Gilbert Verschelling