Online diensten en digitaal kerkplein

Beste broeders en zusters,

De afgelopen weken hebben we weer een aantal online kerkdiensten gehouden. Zoals u hebt gemerkt hebben we geprobeerd wat meer visuele elementen toe te voegen zoals de schriftlezing en video’s van musicerende en zingende gemeenteleden. Fijn dat het zo kon en we zijn blij dat zoveel leden zich hiervoor willen inzetten, zowel voor als achter de schermen!

Op dit moment is een werkgroep bezig om te onderzoeken hoe we de diensten als geheel in beeld kunnen brengen. Een idee wat al eerder is bekeken en nu is het een logisch moment om daar echt stappen in te zetten. Er komt natuurlijk aardig wat bij kijken, zowel praktisch (apparatuur, bemensing) als financieel. Komende donderdag 7 mei hoopt de kerkenraad over het voorstel van de werkgroep een besluit te nemen. Als alles er goed uitziet is verdere invoering dan snel mogelijk. Volgende week hopen we u bij te praten over de uitkomst.

Ook de komende weken zullen de ochtenddiensten van de komende zondagen vanaf circa 10.30 beschikbaar zijn als opname op de bekende link https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10993

We zullen die opname eerder op de zondagochtend maken in de kerk (ca 8.45 uur).

De middagdienst zullen de komende zondagen gewoon beginnen op de normale tijd, 16.30. We hebben de predikanten die voorgaan bereid gevonden om eerder in de kerk te zijn zodat we de opname om 15.00 kunnen maken en klaarzetten voor 16.30.

Nu we door de coronacrisis als gemeente elkaar niet meer fysiek kunnen ontmoeten tijdens én na de erediensten, is er opnieuw een mooi initiatief opgezet. We willen naast de online eredienst ook invulling geven aan een digitale versie van het kerkplein. Met een videoverbinding zijn we als gemeenteleden toch verbonden, kunnen we napraten over de dienst en bijpraten over de dagelijkse gang van zaken.

Voor aanstaande zondagmorgen 3 mei, willen we na de kerkdienst een eerste proef uitvoeren met het digitale kerkplein. Dit doen we via Zoom: een bekend platform waarmee we op een toegankelijke manier elkaar kunnen zien en horen. We sturen uiterlijk op zaterdag 3 links door voor de videoverbinding. Elk van de links moet een deel van het kerkplein voorstellen. Als u één van deze links aanklikt, komt u terecht in een videoverbinding van Zoom. Iedereen die op dezelfde link klikt, komt in dezelfde omgeving terecht en kan elkaar zien en spreken.

Na de online kerkdienst van 10.30 van aanstaande zondag, zullen de Zoom-links zo snel mogelijk opengezet worden. Als u behoefte heeft aan een gesprek op het digitale kerkplein, kunt u willekeurig één van de drie links uitkiezen. Deze links zullen via de email en op de besloten facebook pagina van de gemeente worden gedeeld.

De koffie kunnen we helaas nog niet digitaal aanbieden. Maar hopelijk kunnen we met deze proef met het digitale kerkplein een fijne extra invulling geven aan het gemeente-zijn in deze coronacrisis.

We zijn de Here dankbaar dat we ons in deze onzekere tijden aan Hem mogen toevertrouwen en als gemeente elke week toch samen Hem de eer kunnen geven.

Vragen, opmerkingen en suggesties zijn altijd welkom.

Vriendelijke groet,
Gilbert Verschelling