Meditatie

Meditatie- recreatie – herschepping

Beste lezer,

Boven deze meditatie heb ik staan RECREATIE – HERSCHEPPING. En dat verwijst naar wat de apostel Paulus schrijft in 2 Korinthe 5:17 als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping.

Deze tijd van het jaar wordt wel vakantietijd genoemd. Een tijd van ontspanning, van recreatie. We vinden dat belangrijk. De boog kan niet altijd gespannen staan zeggen we dan. Na een periode van inspanning mag er ook een tijd van ontspanning zijn. Recreatie, dat is opnieuw maken. We hopen door een periode van rust en ontspanning onze batterij weer op te laden. De onrust en de vermoeidheid kwijt raken zodat we er weer tegenaan kunnen. We gaan op zoek naar een vakantiebestemming die bij ons en bij onze situatie past. Actief en sportief of, juist meer rust en cultuur. Wat is het dit jaar geweest of (als u nog plannen hebt) wat gaat het dit jaar worden?

Ja, dit jaar… De coronacrisis is voorbij. Vakantiereizen werden geannuleerd. Maar we kunnen weer. De meeste bestemmingen zijn weer haalbaar. Maar geeft zo’n gevoel en dat nu weer mogen (of moeten) juist niet meer stress en onrust dan rust en ontspanning? Want de vraag is nog steeds: Hoe kom ik nu aan mijn rust?

Misschien zit u of jij wel te luisteren en denkt; vakantie? Dat is lang geleden! Ik ben al jaren aan mijn bed of rolstoel gekluisterd. De zorg voor mijn geliefde maakt op vakantie gaan niet meer mogelijk. Vakantie is voor mij een vreemd woord geworden.

En toch gaat de boodschap van vandaag ons allemaal aan. Hoe onze omstandigheden ook zijn.

We ervaren in deze tijd meer dan ooit dat echt recreëren niet eenvoudig is. Zeker als we het heel letterlijk nemen. Recreatie betekent namelijk: herschepping. En dat ligt buiten onze mogelijkheden. Wat wij kunnen is hooguit een stukje renovatie. Wat herstelwerkzaamheden op die plaatsen in ons leven waar dit het hardste nodig is.

Als het dan over vakanties gaat, dan geven die ons vaak nog meer stress ook, want nu móet het gebeuren! Ik heb nú vakantie, dus nú moet ik uitrusten! Zoals je soms ook in bed kunt liggen en denkt: Ik moet nu gaan slapen. Dan lukt het vaak nog minder goed…

Daarnaast moet onze vakantie ook nog slagen in wat we gezien of gedaan hebben.

We bouwen zoveel spanning op dat je na de vakantietijd vaak hoort dat mensen eerst moeten bijkomen!  Ons recreëren is dus over het algemeen een inspannende zaak. We hebben er onze handen aan vol. En zelfs na een geslaagde vakantie voelen we na enige tijd al weer de noodzaak van een volgende…

Echte recreatie – herschepping; wat kun je daar naar verlangen. Echt helemaal vernieuwd zijn zonder gebreken. Nooit meer vermoeid, nooit meer die ziekte, nooit meer die tranen, nooit meer die zonde. Echt volmaakt, een mens naar Gods hart. Het lijkt een onbereikbaar ideaalbeeld. Dat kan geen vakantie, hoe mooi ook, je geven.

Toch horen we vandaag de apostel Paulus er onbekommerd over spreken in 2 Korinte 5:14-17 Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven. En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die is gestorven en opgewekt. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

Het oude is voorbijgegaan en nieuw geworden! Niet als een onbereikbaar verlangen, niet als iets wat ooit nog eens zal komen. Maar als realiteit, werkelijkheid. Voor het hier en nu.

En waar onze recreatie vaak een enorme inspanning is van onze kant, is deze echte herschepping zo eenvoudig. Het vraagt niets van ons, geen prestaties of inspanningen alleen: het in Christus zijn. Zo formuleert Paulus het: als iemand in Christus is, dan is hij een nieuwe schepping. Wat een prachtige en krachtige uitspraak.

Voor ons mensen vaak tè stellig en tè eenvoudig. Wij hebben geloven zo moeilijk gemaakt. Want ja, je moet dus wel eerst in Christus zijn. En hoe kom je daar? En is daar wel plaats voor mij?

Laat ik het dan maar duidelijk en direct formuleren: ‘In Christus zijn’ is geen zaak van onze kant, geen verdienste op basis van onze prestaties. In Christus ben je wanneer je met al je gebreken, tekorten en zonden bij Hem durft aan te kloppen. Wanneer je je eigen failliet durft te erkennen. En dan is er zoveel ruimte bij Hem! Want al onze tekorten die ons bij de herschepping vandaan dreven… (Bijbels gezegd: al onze zonden die ons van God scheiden) kan Hij voor ons aanvullen. Daarvoor is Hij in deze wereld geweest, heeft Hij onder ons geleefd en is Hij uiteindelijk gestorven aan het kruis. Maar in Zijn opstanding werd duidelijk wat God met ons voor heeft: Leven, eeuwig leven! Kijk, beste luisteraar, dát is het verlangen van onze God. En Zijn Zoon, Jezus roept in Matteus 11:28 – Kom naar Mij, allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven. Als je dus naar Christus gaat en je eigen onvermogen erkent, dan krijgt de Here de ruimte en dan ben je in Christus. En dat betekent pas werkelijke recreatie!

Misschien denkt u nu, liggend op uw bed, worstelend met uw problemen. Ja, eens zal die dag komen. Dat geloof ik, maar nu moet ik zelf… Maar dan missen we juist het punt van Paulus, de werkelijke betekenis van Jezus’ boodschap. Het is niet iets voor later, na dit leven. Zeker dan zal het volkomen zijn, zonder aanvechting. Maar het is vooral ook iets voor dit leven. Wie nu in Christus is, mag die nieuwe schepping al ervaren in het eigen leven. Wat dat betekent? Dat je het leven hier en nu, met al zijn zorgen en problemen, mag zien in het licht van de eeuwigheid. Dat er een toekomst voor je ligt die vast en zeker is. Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen 8:18 – Want ik ben er zeker van, ervan overtuigd, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.

Als je in Christus bent dan draagt Hij je door het heden heen. Geborgen in Hem gaan we door dit leven heen. Met de ontspannende wetenschap dat het niet van mij afhangt. God heeft in Christus alles al gegeven.

Vakantietijd, wat is het geweest of wat gaat het dit jaar nog worden?

Welke bestemming u ook kiest, of er een vakantie mogelijk is of niet. Dit is de vraag waar het om draait: bent u, ben jij in Christus?

Dat geeft een ontspanning die je nergens anders kunt vinden. Ik wens u een gezegende tijd toe of u nog op vakantie gaat of weer aan het werk mag of helemaal niet weg kan.

Amen