Meditatie

Meditatie – PALMPASEN – INTOCHT IN JERUZALEM  –  Lukas 19:29-38

Deze meditatie gaat over de intocht van de Here Jezus in Jeruzalem op Palmpasen ook wel Palmzondag of Passiezondag genoemd. Palmpasen is dus de laatste zondag in de Veertigdagentijd en de laatste zondag voor Pasen, dus vandaag.

In Lukas 19 : 29-38 staat daar over: Jezus en zijn leerlingen kwamen in de buurt van de Olijfberg. Daar stuurde Jezus twee leerlingen vooruit. Hij zei tegen hen: ‘Ga naar dat dorp en daar zullen jullie een jonge ezel zien, die vastgebonden staat. Er heeft nog nooit iemand op gereden. Maak hem los en breng hem hier. En als iemand vraagt: ‘Wat doen jullie daar?’ dan moet je zeggen: ‘De Here heeft deze ezel nodig.’’

De twee leerlingen gingen naar het dorp. Daar gebeurde alles precies zoals Jezus gezegd had. Toen de leerlingen de ezel losmaakten, vroeg de eigenaar: ‘Wat doen jullie daar?’ De leerlingen zeiden: ‘De Here heeft deze ezel nodig.’

De leerlingen brachten de ezel bij Jezus. Ze legden hun jassen op de rug van de ezel, en lieten Jezus erop zitten. Andere leerlingen legden hun jas op de weg. Zó ging Jezus naar Jeruzalem. Toen Hij van de Olijfberg begon af te dalen, werden al zijn leerlingen blij. Ze dankten God voor alle wonderen die ze gezien hadden. Ze juichten en riepen: Gezegend is de Koning, Die daar komt in de Naam van de HERE. Vrede in de hemel en alle eer aan God!’

Het blijft altijd een bijzonder verhaal. Stel je fiets staat in de tuin en er komt iemand de tuin in die aan die fiets gaat staan te morrelen. Als je dat ziet, dan ren je toch naar buiten om je bezit veilig te stellen? En je roept: ‘Hé daar – wat moet jij met mijn fiets!?’.

’Nou’, zegt die knul bij die fiets:  ‘die meneer een straat verderop wil hem gebruiken’…

‘Die meneer een straat verderop?’ ‘Wie is dat? Wie denkt hij wel dat hij is?!’

Nu, die vraagt lokt Jezus uit op Palmpasen: Wie is Hij? Wie denkt Hij wel dat Hij is?

Jezus wil dat 2 discipelen zonder iets te vragen een jonge ezel losmaken. En als de eigenaar dan naar buiten komt en roept: ‘hé, hé, wat moet jij met mijn ezel’ – moeten ze zeggen: “De Here heeft ‘m nodig”.

Eigenlijk vreemd. De Here Jezus doet net of alles van Hem is. Maar dat klopt toch? Want op die manier laat Hij zien dat Hij Koning is. Ook door een ezel te kiezen waar nog nooit iemand op gezeten heeft. Want een koning rijdt niet op een tweedehands ezel…

Jezus komt als de koning van God niet op een paard maar Hij komt op een ezel. Want een koning op een paard komt om te vechten, maar een koning op een ezel komt om vrede te brengen. Dat gezegde kenden de mensen wel uit de boeken van God. Dat kun je bijv. lezen in de boeken van de profeten Jesaja en Zacharia (Zacharia 9:9): “Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin” .

Daar komt de Koning van de vrede. Wees blij – zegt Hij. En blij zijn ze. De groep pelgrims die met Jezus op weg is naar Jeruzalem danst en zingt. Ze zijn op weg naar het feest van God. Ze hebben de mooiste kleren aangetrokken. Maar ze trekken die feestmantels uit en leggen die op de ezel. En Jezus gaat op die kleren zitten. Hij is de Koning. Ja, Hij de Koning met vrede. En ze zingen over vrede.

Vrede – op aarde…?? Nee, ‘vrede op aarde’, dat zongen de engelen met Kerst. Maar nu zingen ze een vervolg – vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!”.

Ze zingen: “vrede in de hemel”. Dáár komt de vrede vandaan. God stuurde uit de hemel deze Koning die vrede brengt. Hij gaat er voor aan het kruis. Want zo alleen komt er via Jezus vrede tussen hemel en aarde.

Zingend komen de pelgrims naar de stad. Het werkt aanstekelijk. Want als anderen vanuit Jeruzalem de stoet de berg af zien komen, dan  pakken zij palmtakken en gaan zingend de stad uit, Hem tegemoet. Ze hadden gehoord dat Hij tot geweldige dingen in staat was. Zo had Hij Zijn vriend uit het graf gehaald. Dat was pas gebeurd. Wie wil niet zo’n Koning?

Wie zou niet blij zijn? Wie zou niet meezingen? Wie blijft aan de kant staan als Jezus vrede brengt in een wereld vol onvrede?

U? Jij?

Wie is zo ongevoelig voor Gods uitnodiging?

Kom en voel de liefde van God bij Jezus. Hij is de Koning van de vrede.

Vrede – ook voor u. Vrede – ook voor jou.

S.W.P. Verkade sr.