Meditatie over Joh. 3 over het gesprek met Nicodemus

Hier bij de mediatie over Johannes 3 over het gesprek met Nicodemus.

Hierbij eerst het geluid document daarna de uitgeschreven tekst.

 

Johannes 3:1-17

1Zo was er een farizeeër, één van de Joodse leiders, met de naam ​Nikodemus. 2Hij kwam in de nacht naar ​Jezus​ toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht.’ 3Jezus​ zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het ​koninkrijk van God​ zien.’ 4‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg ​Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’

10‘Begrijpt u dit niet,’ zei ​Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent? 14De ​Mensenzoon​ moet hoog verheven worden, zoals ​Mozes​ in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, 15opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. 16Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.

Beste luisteraars,

Als thema heb ik boven deze overdenking staan: Ziet u wel goed?

Een beetje onnozele vraag misschien, “ziet u wel goed?”. De meesten hebben daar geen probleem mee, denk ik. Als je ouder wordt zijn daar weer middelen voor, een bril of misschien wel contactlenzen. Je staat er eigenlijk nooit bij stil hoe belangrijk dat is, dat je goed kunt zien. Maar denk bijv. maar ‘es aan ’t verkeer. Dan heb je je ogen hard nodig. Bij het oversteken, of als je gaat inhalen of afslaat. Nou, dan moet je de boel goed kunnen overzien. Dan is zien ‘overleven.’

In ons Bijbelgedeelte van vandaag gaat ’t ook over zien en leven, overleven. We lazen zojuist over Nicodemus. Hij zoekt contact met de Here Jezus. En die Nicodemus, dat is niet de eerste de beste. Een knappe kop, een leraar van Israël. Iemand die je behoorlijk wat over God en de Bijbel kan vertellen. En hij was ook nog één van de joodse leiders, lazen we in vers 1.

En die man, Nicodemus, zit met vragen over de Here Jezus en zoekt contact met Hem, gaat naar Hem toe en dat in de late uurtjes. Want, Nicodemus, komt ‘in de nacht.’ Bang gezien te worden door z’n collega’s? Of omdat een goed gesprek soms pas ’s avonds laat komt? In ieder geval: Nicodemus blijft niet met vragen rondlopen, maar gaat er mee naar het beste adres, de Here Jezus. Want één ding staat als een paal boven water: die Jezus, dat is niet zó maar iemand. Dat horen we ook uit de woorden van Nicodemus, als hij bij Jezus aankomt: ‘Rabbi, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is.’ “Wij weten”. Ja, met z’n grote kennis van de Bijbel begreep Nicodemus, als leraar van Israël dat Jezus iets met God te maken had. Misschien had hij Johannes de Doper wel bezig gezien en gehoord dat Jezus daar gedoopt was. Dat Johannes gezegd had: ‘kijk, het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegdraagt.’ En ook dat Jezus zieke mensen beter maakte.

En toch, toch bleef Jezus een raadsel voor hem. Hij bleef er maar over piekeren.

Herkent u dat misschien bij uzelf? Je weet zóveel over de Here Jezus, met de paplepel ingegoten, over Hem horen vertellen, van Hem gezongen. Maar hoe meer je ermee bezig bent en hoe ouder je wordt, hoe meer je je afvraagt: Wie is Jezus nou werkelijk? En vooral: wie is Hij voor mij? ’t Gaat erom dat je een band met Hem hebt. Dat je Hem echt ként. Daarom wil je méér over de Here Jezus weten.

Maar ondertussen: ’t blijft allemaal zo koud en theoretisch. Je hoort ’t wel, je weet het wel, maar het bezielt je niet, het stempelt je leven niet.

Eigenlijk leef je in twee werelden. Bidden, Bijbellezen, misschien wel eens naar de kerk gaan.. Maar dat staat los van de rest van je leven.

Misschien wil je daarom net als Nicodemus méér over de Here Jezus weten.

En wat antwoord de Here Jezus dan? Gaat Hij Nicodemus dan haarfijn uit de doeken doen wie Hij is en wat Hij doet? Het éérste wat Jezus zegt is: ‘alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien.’ Dus, hoe leer je Jezus Christus écht kennen? Alleen als je opnieuw geboren wordt. Wedergeboren bent.

Snap ik dat? Wat moet je daar nou bij voorstellen? Opnieuw geboren worden?

Zelfs Nicodemus, de Schriftgeleerde, had het er moeilijk mee. Hoe kan dat nou?

Als je volwassen bent, kun je toch niet in de moederschoot terug? Waar heeft Jezus het over?

De Here Jezus maakt Nicodemus dan duidelijk hoe dat gaat, opnieuw geboren worden en Hij wijst dan naar die geschiedenis in de Bijbel over Mozes en het volk Israël met de koperen slang in de woestijn (Numeri 21).

God was boos op z’n volk. Voor de zoveelste keer waren ze aan ’t mopperen en zeuren. ‘Er is hier geen brood, geen water. En dat manna komt je de strot uit!’ God stuurde toen als straf giftige slangen, waaraan de mensen dood gingen. Toen mocht Mozes een koperen slang maken van God. Die moest hij omhoog houden. En als je naar die slang keek, dan bleef je in leven.

En van die slang, die Mozes toen omhoog hield, trekt Jezus hier in zijn gesprek met Nicodemus, de lijn door naar Zijn dood, Zijn eigen verhoging aan het kruis. ‘De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat ieder die gelooft, in hem eeuwig leven heeft.’

Dus hoe dat gaat, opnieuw geboren worden? Dat begínt met kijken naar de Here Jezus, verhoogt aan een kruis, om te sterven voor onze zonden. En als je zo als zondig mens naar Jezus Christus kijkt, ontvang je in Hem eeuwig leven.

Zonde in je leven is eigenlijk net zo’n giftige slangenbeet. Je kunt er aan doodgaan. Maar als je de Here Jezus ziet, die voor jou hoog aan het kruis hing, blijf je leven! De Here Jezus zien betekent dus: leven. De dood overleven!

Nee, de Here Jezus maakt het echt niet moeilijk. Hij richt al je aandacht op wat Hij aan ’t kruis voor je gedaan heeft.

Daarom vraagt Jezus je vandaag: zie je wel goed? Zie je Mij?

Dus: hebt u goed naar Hem gekeken?

En anders: Kijkt u goed naar Hem? Als uw Verlosser aan dat kruis?

AMEN

++++++++++

zingen:

Ps. 86 : 4, 5

Lb. 449 : 3, 4 en 5 (Heer, waar dan heen + Ja, amen ja, op Golgotha)

Lb. 399 : 4 en 6 (U Christus onze Heer bekleed met majesteit)