Meditatie

Meditatie: Lucas 19, Zacheus- Is Jezus welkom bij jou thuis?

Beste lezer,

Boven deze meditatie staat: Is Jezus welkom bij jou thuis?

 

In het laatse Bijbelboek Openbaring hoofdstuk 3 zegt Jezus: ‘Ik sta voor de deur en Ik klop.’

Laten wij Jezus dan binnen? Is Hij welkom? Of hebt u als Hij aanklopt of belt voor een afspraak niet het lef om ‘nee’ te zeggen? Maar eigenlijk zit je niet op Hem te wachten. Want je bent druk, je hebt geen zin in kritische vragen.

Het kan ook zijn dat je Jezus in je huis binnen laat omdat je wilt weten wie Hij is. Wat heeft Hij ons te bieden?. Of jullie vrienden worden hangt er maar net van af of Jezus een beetje in jouw straatje past. Want we willen wel zelf blijven bepalen wat er in ons huis gebeurt.

Dat gebeurde ook in het leven van Zacheüs. Dat Bijbelverhaal staat in Lucas 19.

Jezus liep door de stad Jericho. Daar was een man die Zacheüs heette. Zacheüs was een rijke belasting ambtenaar voor de Romeinen die toen de baas waren in Israël. Zacheüs wilde Jezus zien en omdat er veel mensen waren en hij klein van stuk was, klom hij in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien. Toen Jezus daar langskwam, keek Hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet Ik in jouw huis verblijven.’ Zacheüs kwam naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis.

Ook Zacheüs is dus zo’n iemand die te weten wil komen wat voor iemand Jezus was. En hij klimt daar zelfs voor in een boom. Als Jezus dan passeert en onder die boom staat kijkt Hij omhoog en zegt: ‘vandaag moet ik in jouw huis zijn.’ Wilde Zacheüs dat? Nee, het zal vooraf wel niet de bedoeling van Zacheüs zijn geweest. Maar Jezus nodigt zichzelf uit en door dat binnen laten van Jezus wordt z’n hele leven op zijn kop gezet, verandert het leven van Zacheüs totaal.

In het vervolg van dat Bijbelverhaal wordt duidelijk dat niet Zacheüs meer bepaalt wat er gebeurt, maar dat Jezus bepaalt wat er daar gebeurt. Zacheüs verliest de regie en Jezus neemt hier het initiatief. Dus Jezus komt niet op de voorwaarden van Zacheüs op bezoek.

Ik denk dat hier de kern van het verhaal zit: kapsel jij Jezus in of kapselt Hij jou in? Probeer jij Jezus in jouw straatje te passen of ga jij de weg die Hij wijst?

Jezus wil bij ons binnenkomen, Hij wil ons leven binnenkomen. Hij staat voor de deur en Hij klopt. Jezus wil in ons leven komen als brenger van een nieuwe wereld, Gods nieuwe wereld.

Wij leven in een wereld waarin we volop met ons zelf en onze eigen belangen bezig kunnen zijn. Waarin we veroordelen wie anders is of anders denkt dan wij. Maar Jezus is naar de aarde gekomen om ons een andere wereld te brengen, een nieuwe wereld. De wereld waarin God centraal staat, waarin we oog hebben voor elkaar, waarin recht gedaan wordt en alles eerlijk verloopt. Een wereld waarin niemand wordt buitengesloten, vernederd wordt of tekort gedaan of benadeeld. Die wereld komt Jezus bij Zacheüs brengen en Hij wil die wereld ook achter uw en jouw voordeur brengen. Want de nieuwe wereld begint bij jezelf.

 

Zacheüs wilde weten wie Jezus was. En het bijzondere is dan dat Jezus liet merken precies te weten wie Zacheüs is. En als Jezus dan bij hem in huis is, is Zacheüs daar zelfs heel erg blij mee en  kan Zacheüs zeggen: ik heb Jezus nodig als mijn redder.

En dat heeft ook gevolgen. Dan gaat hij opeens compleet ander gedrag vertonen. Dat blijkt uit het vervolg.

 

Zacheüs haalde als belastingman geld binnen voor de Romeinen. Maar hij moest daar óók zijn eigen inkomen uit halen. En dat had hem veel geld en bezit opgeleverd. Dus geld en bezit (zo staat er in dat Bijbelgedeelte). Daarom zegt hij tegen Jezus:  De helft van mijn bezit geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ Daarom kan dat Bijbelverhaal ook eindigen met de woorden van Jezus als Hij zegt: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’

Zacheüs heeft ontdekt dat de wereld die God voor ogen heeft, echt goed is.

Mooi verhaal, zult u zeggen. Maar hoe wordt dit praktisch in ons leven?

Laat ik het met een voorbeeld duidelijk mogen maken,

Jezus staat bij u, bij jou voor de deur en Hij klopt en jij laat Hem binnen. Zolang Jezus daar op de bank in die opgeruimde woonkamer zit loopt het allemaal wel los. Want je wist vooraf dat die woonkamer netjes opgeruimd was, toen je Hem binnen liet. Maar als Jezus nu verder het huis in wil? Bepaal jij dan nog wat er in jouw huis gebeurt? In de keuken zou Hij schrikken van je propvolle weekplanner. En de bijkeuken ligt vol rommel. En als Jezus vraagt of Hij even boven mag kijken? Nee toch! In mijn slaapkamer? Wil Hij weten wat ik daar doe? Of de vliering waar al die bezittingen van me liggen waar ik geen afstand van kan doen? Of de badkamer, met de vuile was? Straks wil Hij ook nog naar de kelder, waar mijn donkere herinneringen liggen, schimmelend in de muffe lucht.

Snapt u wat ik bedoel? Laat Jezus binnen in alle aspecten van je leven: in je relaties (slaapkamer), je prioriteiten (de weekplanner in de keuken), je omgang met je bezit (zolder). Laat Jezus je vuile was doen (badkamer). Ga met Jezus de kelder in om donkere herinneringen op te ruimen, zodat jij de deur niet meer krampachtig dicht hoeft te houden. Laat Jezus toe in je bijkeuken, waar je iedere keer struikelt over de niet-opgeruimde rommel in je leven. Laat Hem helpen om zonden en verleidingen op te ruimen.

Vaak laten we Jezus buiten de deur staan, op de stoep. De regie opgeven is voor ons moeilijk. Je wilt je leven graag houden zoals het is. En als we Jezus al in ons huis binnen laten, dan is het vaak alleen in de gang of in de opgeruimde woonkamer, waar Hij nauwelijks kwaad kan.  

Jezus staat voor de deur en Hij klopt. Laat u, laat jij Hem binnen, in je hele huis?

Amen.