MeditatieNieuws

Meditatie Jesaja 54 en Psalm 121

Hierbij de meditatie die is gehouden op de radio, klik hier voor meer info

Deze meditatie gaat over Jesaja 54 en Psalm 121!

Eerst audio gedeelte daarna de uitgetypte tekst:

Jes. 54:10 “Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, maar mijn liefde, mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaar, zegt de Here, die zich over u ontfermt.”

Psalm 121 Een bedevaartslied. Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt. De Here is uw Bewaarder, de Here is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, noch de maan ‘s nachts. De Here zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.

Luisteraars,

in de gelezen Bijbelgedeelten gaat het over bergen. Bent u daar wel eens geweest.

Indrukwekkend, toch? Of je er nu komt in de winter of het voorjaar, bergen met sneeuw bedekt, misschien wel met wintersport? Of in de zomer of het najaar, met zo’n prachtige bergwandeling. En als je dat ziet en aan de voet van zo’n berg staat of er tegen aan kijkt van grotere hoogte, dan schieten woorden tekort: Machtig, groots, indrukwekkend.

En dan lezen we hier in Jesaja 54: Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen… Dat kan toch niet? Kun je het je voorstellen, dat zo’n berg zou wijken? Nu, en dan zegt de Here tegen ons, als dat voor jullie al onmogelijk is, voor jullie idee, iets wat nooit gebeurt, dan mag je er van op aan, dat het helemaal onmogelijk is dat er een eind komt aan de goedheid van de Here, of dat Hij zal terugkomen op wat Hij beloofd heeft.

Dat is dé zekerheid die we hebben. Willen we daarop niet vertrouwen, dan raken we alle vaste grond in ons leven kwijt. Maar vertrouwen we wel op Gods goedheid en willen we wél met Hem leven, binnen Zijn vredesverbond (zoals hier staat), dan is dat de grootste zekerheid die we ooit kunnen krijgen. Daar kan geen verzekering tegen op.

Want zo gaat dat toch in ons dagelijks leven? Wij als mensen doen er alles aan om te voorkomen dat we voor onplezierige verrassingen komen te staan. We zijn toch bijna verzekerd (om het zo eens te zeggen) van de wieg tot het graf?? Want er kan toch van alles gebeuren?

Je kunt nog zoveel geregeld hebben, maar je eigen toekomst kun je niet bepalen. Die toekomst is vol met onzekerheden. Geen verzekering verandert daar wat aan.

Kijken wij zo niet dikwijls tegen ons leven op? Dat kan zijn bij een nieuw jaar, dat nog maar pas begonnen is? Of op een later tijdstip? We hebben dan van die momenten dat er van alles op ons afkomt. Hoe zal het verder gaan in mijn situatie, qua gezondheid, werk of inkomen, familie en vult u zelf maar in. In een nieuw jaar word je soms weer met problemen geconfronteerd die er in het oude jaar ook al waren. Je komt er maar niet los van en je blijft er maar mee rondsjouwen. Angst overvalt je soms of een onrust die je maar niet kwijt kunt raken. Getob.

Het leven kan soms zo moeilijk zijn. Het lijkt wel of alle zorgen en lasten tegelijk op onze schouders neerkomen. En als je al ouder bent dan lijkt het soms nog moeilijker. Ja, vroeger toen ik nog jonger was. Toen kon ik er nog tussenuit en nu gaat dat niet meer.

Trouwens. U praat mooi over vakantie, maar wij dénken niet eens aan vakantie. We zien op tegen het ouder worden. Hoe zal het gaan?? Als we maar niet invalide worden, als we ons verstand maar mogen behouden. Als de ziekte van onze partner maar niet verergert.

We maken ons zorgen over de gang van zaken in de maatschappij of in de kerk en over het geloofsleven van onze kinderen of kleinkinderen, als de Here die ons gegeven heeft. Zo moet je soms veel dragen, lijkt het wel en komt alles op je af.

Maar is dat nodig?

Let dan eens op wat de Here God zegt in Zijn Woord. We lazen uit Jesaja die tekst om altijd aan te denken. Jesaja spreekt daar namens God over een enorme zekerheid. Rotsvast. Over dat vredeverbond met God, dat niet zal wankelen en over Gods goedheid die niet van ons zal wijken. Zo vast als de bergen en de heuvels staan, zo onwankelbaar, ja, nog vaster en zekerder zal Gods goedheid zijn.

Dat mag Jesaja namens God beloven en dat geeft ons grote zekerheid. Want die God van Jesaja is voor ons vandaag nog steeds dezelfde God.

Laten we het in geloof in God eens omdraaien en rekening houden met onze God en Vader die elke dag voor ons zorgt, dan hoeven wij niet bezorgd te zijn. Hij zorgt immers voor ons? Wat een bevoorrechte mensen wij zijn dan als christenen, kinderen van die hemelse Vader. Zijn we ons altijd wel bewust van die bevoorrechte positie?

Ik moet dan denken aan dat andere Bijbelgedeelte dat we lazen, die bekende psalm, Ps. 121 die zo mooi aansluit bij dat Bijbelgedeelte uit Jesaja 54. Als de Here door Jesaja tegen ons zegt: “Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, maar mijn liefde en goedertierenheid zal van u niet wijken”. Hetzelfde motief van Jes. 54 ook in Ps. 121: de bergen worden erbij gehaald vanwege hun grootsheid en standvastigheid, vanwege hun majesteit en pracht, wonderen van Gods schepping. Maar ook: zó machtig is Hij voor ons, Hij houdt ons vast, Hij ontfermt zich over ons, Hij is onze Bewaarder! Er staat wel 6x in deze psalm het woord Bewaarder of het woord bewaren. Ja, Hij wil onze Bewaarder zijn, ons hele leven. Want, eindigt die Psalm: ”de Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in alle eeuwigheid”. Als wij maar op Hem bouwen, steeds onze toevlucht zoeken bij Hem.

Als we achterom zien in ons leven, ontdekken we de Here die met ons is mee gegaan op onze levensweg. Ja, Hij die ons dragen wilde als wij niet meer verder konden. Zouden wij dan vandaag geen vertrouwen meer hebben voor dat stuk van onze levensweg dat nog voor ons ligt??

Beste luisteraar, of u nu nog op vakantie kan gaan of aan huis gebonden bent, of u nu gewoon nog aan het werk bent of al met pensioen: Ga met God elke dag van uw leven. Hij zorgt. Zoals in Psalm 68 staat: Dag aan dag draagt Hij ons.

amen.