Meditatie

Meditatie Goede vrijdag en Pasen

[jwplayer fAaTOaGr]

Beste luisteraar,

Het leven kan mooi zijn. Je hebt ‘t naar je zin. Het meeste gaat goed. Je geniet van mooie dingen.  En dan…, dan hoor je ineens van iemand die plotseling is overleden. Iemand die je goed kent, nog helemaal niet oud. Wat een verdriet. Voor de meest geliefden zo onherroepelijk. Niet te bevatten…wat hard is dat…. Het zet je ook stil….

U zegt misschien wel: “De dood hoort er gewoon bij”. Maar is dat zo? Het klinkt wel dapper, maar de dood hoort er helemaal niet bij. Het sterven doet juist heel erg pijn. Is het niet voor de persoon zelf, dan wel voor de geliefden, die achterblijven.

Maar waarom gaan we eigenlijk dood?

Het is niet altijd zo geweest dat dieren en mensen sterven. Het begin van de Bijbel (Genesis 1-3) vertelt ons iets anders. Maar hoe komt de dood dan in de wereld? De bijbel zegt het met één zinnetje: Het loon van  de zonde is de dood (Rom 6:23).

Het één is het gevolg van het andere. Trek een stekker uit het stopcontact en de lamp gaat uit. En als een mens zich losmaakt van God dan gaat het licht uit. Want zonder God kun je niet blijven leven. En als de mens voor de zonde kiest, dan maakt hij zich los van de levende God. Dát gebeurde met de zondeval in het paradijs.

En als we die werkelijkheid van deze tijd om ons heen zien, wat doen we daar dan mee? De dood ontkennen, er niet over nadenken? Zo van: we zien het wel?

Maar het ís niet nodig het weg te stoppen. Want het Evangelie, de blijde boodschap is juist, dat God ons toch Leven geeft.

Maar hoe kan God, die rechtvaardig is, die doet wat Hij zegt, die zonde zonde noemt, ons toch die zonde vergeven, kwijtschelden, zodat wij aan die straf kunnen ontkomen en weer kunnen leven? God is niet alleen rechtvaardig, maar hij is ook barmhartig. God had en heeft de wereld zo lief dat Hij zijn eigen zoon, zijn enige, naar de wereld stuurde (Kerst) om voor onze zonden te betalen. Dat is Goede Vrijdag. Opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon NIET naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om de wereld door Hem te redden. Daarom moest de Here Jezus sterven, voor u die gelooft. Want God heeft de dood in al zijn hevigheid op zijn eigen Zoon laten neerkomen, Zijn Zoon die ook bij machte is om er niet definitief aan onderdoor te gaan.

We leven nu in de weken voor Goede Vrijdag en Pasen die wel de Lijdenstijd wordt  genoemd. In de christelijke kerk wordt dan stil gestaan bij de dood en opstanding van Christus. Als je de Bijbelverhalen leest uit de tijd van de Here Jezus, toen Hij op aarde was, dan zie je dat ook in die tijd bijna niemand wilde weten of liet blijken dat Jezus op weg was naar zijn kruisdood. Ondanks dat je in je Bijbeltje leest dat er verschillende keren aankondigingen van zijn lijden en sterven zijn vermeld. Zelfs zijn leerlingen wilden er niet van weten. Want zo vaak Jezus sprak over zijn lijden en sterven dan protesteerden zijn discipelen of in het beste geval deden ze er het veelzeggende zwijgen toe. Zo piekerde niemand erover om na die aankondigingen van zijn lijden en sterven dan alvast een graf te gaan regelen. Wie dacht er aan om iets te gaan voorbereiden voor wat men helemaal niet wilde en niet geloofde?

 

Er is één uitzondering. Een vróuw. Zij doet iets om zichzelf en Jezus op zijn dood voor te bereiden. De Here Jezus is er zelfs ontroerd van en stelt deze vrouw ook aan ons tot voorbeeld! Hij zegt: ,,Overal in de wereld zal bij de prediking van het evangelie herinnerd worden aan wat deze vrouw deed´´.

Dit verhaal staat in Markus 14 en vindt plaatst kort voor het Pascha. Daar staat dat de kerkelijke leiders​ naar een manier zochten om Jezus door een list te grijpen en te doden. In dat verhaal lezen we ook dat Jezus te gast is bij een zekere Simon, die wordt aangeduid als ,,Simon de melaatse”. Hij wás natuurlijk niet meer melaats maar is een ex-melaatse die destijds zélf door Jezus genezen was, dus ook gereinigd was. Jezus is dus te gast bij één van zijn eigen wonderen. We zien hier een voorbeeld van Jezus’ levenswerk op aarde, namelijk genezen en reinigen, herstellen en vreugde geven. Dit is een mooi voorbeeld hoe onze Heiland ook met ons de maaltijd wil gebruiken. Dus als we gereinigd zijn door Hem.

Maar dat feestmaal wordt verstoord door een vrouw die binnenkomt met een kruik kostbare nardusolie, een bijzondere parfum. Rijke vrouwen droegen kleine flacons met zulke parfum bij zich. Maar deze vrouw heeft een hele voorraadkruik bij zich. Ze breekt de kruik en giet de inhoud over hoofd en voeten van Jezus. Zij gebruikt zoveel om Jezus als het ware te omhullen met een wolk van de fijnste geur. Terwijl je normaal gesproken volstaat met een enkele druppel, wordt het lichaam van Jezus helemaal overgoten. Zo volledig dat zij zelfs zijn voeten moet afdrogen met haar haren.

Wat wil deze vrouw? Daarbij is dit ook nog een mannenmaaltijd zonder vrouwen. En ze spreekt geen woord. Dus een opvallende maar zwijgende daad.

Maar de Heiland begrijpt haar heel goed. Hij licht het toe en voorziet haar daad als het ware van ondertiteling als Hij zegt: ,,Van tevoren heeft zij mijn lichaam gebalsemd voor de begrafenis.” En als de volgelingen van Jezus dan protesteren, omdat er (in hun ogen) zo’n kostbare hoeveelheid parfum zomaar wordt misbruikt, er zoveel geld wordt verkwist, dan wijst Jezus op iets anders.

Wat de leerlingen niet willen beseffen, weten Jezus en de vrouw wel: dit zijn unieke dagen! Uniek in de wereldgeschiedenis. Nu is de zoon van God op aarde en Hij gaat sterven. En niemand verstaat het, begrijpt het, behalve deze vrouw. Zij gelooft.

Dáárom heeft ze dit gedaan. Ze deed nú wat straks misschien niet meer zal kunnen: zijn lichaam balsemen voor de begrafenis. Onlogisch? Deze daad was geloviger dan het nietsdoen en twisten van de leerlingen. En door wat Jezus zegt: ,,Zij heeft een goede daad aan Mij verricht”, krijgt zij erkenning, omdat zij zijn lijden wél aanvaardt.

Mag zij niet een unieke daad doen nu Jezus nog bij hen is?

De daad van deze vrouw gebeurt in alle stilte. Een zwijgen, vol overgave en toewijding. Haar daad van liefde en geloof, zegt genoeg, zegt alles. Daar verstommen de woorden.

Een leermoment voor ons?

Wellicht goed om in deze tijd vóór Pasen, de zgn. stille tijd, ons te verootmoedigen en daarbij al onze druktes, zorgen, misschien verdriet of vragen, even te parkeren, stil te zijn en proberen te beseffen hoe groot Zijn liefde voor ons zondige mensen was en is. Om voor onze zonden zijn leven te offeren, te sterven aan het kruis.

Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke daden!

Amen