MeditatieNieuws

Meditatie- De Regenboog van God’s trouw

Beste luisteraar,

De afgelopen tijd zal niemand van ons meer vergeten. Allemaal kregen we op één of andere manier wel te maken met de gevolgen van de wereldwijde coronacrisis. Ook in onze samenleving kwam er van alles stil te staan en werden veel dingen anders. Niets is meer vanzelfsprekend. Wat is in deze tijd nog wél vast en zeker, waar we in ons leven op kunnen bouwen en vertrouwen?

We lezen daar iets over in het Bijbelboek Genesis. Daar wordt de geschiedenis van Noach en de zondvloed beschreven, een grote watervloed die de aarde overspoelde. Noach moest een ark bouwen zodat hij met zijn gezin en ook alle diersoorten, in leven kon blijven. Na de zondvloed, toen Noach en alle anderen weer uit de ark waren, zei God tegen hem: Nooit weer zal Ik de aarde vervloeken vanwege de mens, want alles wat de mens uitdenkt, van zijn jeugd af aan, is nu eenmaal slecht. En Ik zal nooit weer al het levende meer doden zoals ik gedaan heb. Zolang de aarde bestaat, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden.

En dan bevestigt God dat in Genesis 9 met een belofte. God zegt dan tegen Noach: En zie, Ik maak Mijn verbond met u en met uw nageslacht na u en met alle levende wezens die bij u zijn: de vogels, het vee en alle dieren van de aarde. Ik maak Mijn verbond, dat niet meer alles wat leeft door het water van een vloed zal worden uitgeroeid en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronde te richten.
En God zei: Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid: Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en de aarde. Het zal gebeuren, als Ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt, dat Ik aan Mijn verbond zal denken, dat er is tussen Mij en u en al wat leeft. Het water zal niet meer tot een vloed worden die alles en iedereen vernietigt. Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien, en denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft.

Beste luisteraar,
Het leven van Noach is in een totale lockdown geweest. Meer dan een jaar zat hij opgesloten in de ark, terwijl al het leven hier op aarde ten onder ging in een grote watervloed. Dat was een ingrijpende gebeurtenis, waar Noach met zijn leven dwars doorheen is gegaan. Daar aan boord van de ark was hij veilig, maar overal om hem heen klotste het diepe water van de dood. Wat moet dat een benauwde ervaring zijn geweest. En wat een opluchting als Noach na zo’n lange en bange tijd weer van boord mag en vaste grond onder de voeten krijgt.

Noach mag weer verder leven. Maar wat zal de ervaring van de zondvloed hem diep hebben geraakt. Zoiets wil Noach nooit meer meemaken. En dat is ook wat God hem hier belooft: de aarde zal niet meer door een zondvloed vergaan. En als teken van deze belofte sluit God een verbond. En daarbij wijst Hij Noach op de regenboog. De regenboog, een prachtig natuurverschijnsel, dat we ook in ons land regelmatig kunnen zien. Al die schitterende kleuren tegen de achtergrond van een donkere lucht. De verschijning van een regenboog trekt altijd onze aandacht. En sinds de tijd van Noach is daar ook een belofte aan verbonden. Dat God deze wereld nooit meer laat vergaan. Maar dat Hij altijd trouw zal blijven aan Zijn schepping en Zijn schepselen.

Maar waarom gebruikt de Here God hiervoor dan het teken van de regenboog?
De regenboog wordt zichtbaar, wanneer water en licht elkaar kruisen. Water, dat is in de Bijbel het symbool van de chaos, de zonde en de dood. En licht, dat is in de Bijbel het symbool van Gods heiligheid en heerlijkheid. Dus water en licht voor zondigheid en dood tegenover heiligheid en heerlijkheid. Ze hebben elkaar gekruist, heel letterlijk, op Golgotha. Waar Jezus Christus het offer van Zijn leven heeft gebracht, om God en mensen met elkaar te verzoenen. Zo is de regenboog ook voor ons een teken, dat God ons genadig wil zijn. Dat Hij met ons leven een nieuw begin wil maken.

Voor Noach is de regenboog een bemoediging geweest. Want telkens als hij de lucht ziet betrekken, denkt hij aan het verleden. En als het hard begint te regenen, voelt hij direct weer die dreiging van toen. Maar Noach hoeft niet bang te zijn. Hij mag erop vertrouwen, dat God Zijn Woord zal houden. De regenboog van Gods genade breekt door het donker van Gods oordeel heen.

Wij leven zoveel eeuwen later dan Noach. En ook nu wil de regenboog ons bemoedigen. Ook als wij met ons eigen leven misschien wel door een crisis zijn gegaan. Ook nu er in onze samenleving zoveel vanzelfsprekendheden zijn verdwenen. We mogen het geloven, dat de Here God ons trouw zal blijven. Daarom hoeven wij niet bang te zijn, als er soms donkere wolken verschijnen, of als er van alles neerslaat op ons leven. De Here God belooft ons trouw te zijn en vast te houden.

Maar daarvoor is het wel belangrijk om naar omhoog te kijken. Om te geloven in de Here God, om te vertrouwen op wat Hij ons heeft beloofd. Want we worden vaak zo gauw in beslag genomen door het nieuws van de dag en we laten ons zo makkelijk leiden door wat mensen allemaal zeggen en doen. Alsof God niets heeft gezegd en gedaan, alsof we van Hem niets mogen verwachten. Ook in deze tijd spant de Here God de boog van Zijn verbond over ons leven.

Nee, we hoeven niet zonder God door het leven te gaan. En als we Hem onderweg soms kwijt zijn geraakt, omdat we Hem in alle drukte zijn vergeten, of als er van die tijden in je leven zijn, waarin je Hem niet meer ziet of Hem niet meer ervaart, denk dan terug aan Gods nieuwe begin met Noach. En let op het teken van de regenboog. Want zo mag je het weer weten: de Here God zal ook mij niet vergeten.

Ja, want die regenboog is niet alleen voor ons een teken, maar de regenboog is ook voor God een teken. Want God zegt hier, dat ook Híj op de regenboog let. Dus als wij de regenboog zien schijnen, dan ziet de Here God hem ook. Wat bijzonder om te weten. Zo mogen we geloven, dat God ons genadig is en blijft. Hij denkt aan mij, in een tijd van crisis, maar ook in de tijd daarna. Zo omspant Hij heel mijn leven, van het begin tot het einde. En mag mijn leven geborgen zijn bij Hem.

AMEN

1) Psalm 149: Halleluja, laat opgetogen
2) Psalm 89: ‘k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên,
3) LvdK gez. 437: Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht