Meditatie

Meditatie- bruiloft te Kana

Beste  lezer/ luisteraar,

Als thema heb ik boven deze meditatie staan:  

Op de bruiloft in Kana laat Christus voor het eerst zijn grootheid zien.

 Ik lees u JOHANNES 2 : 1-11:

Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus en ook Jezus en zijn leerlingen waren daar uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen Hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ ‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.’ Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten. Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. Toen zei Hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als men er goed van gedronken heeft de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ Dit heeft Jezus gedaan in Kana, in Galilea, als eerste wonderteken; Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in Hem.

Luisteraar,

Het is feest in Kana. Een dorpje in het noorden van Israel. Twee mensen gaan trouwen. Dan zijn mensen blij. Dat hoort bij een trouwerij. Er wordt lekker gegeten en het glas wordt geheven. De vrolijke stemming zit er goed in.
Ook Jezus krijgt een uitnodiging voor dat bruiloftsfeest met z’n moeder en enkele discipelen. Nu is Hij net begonnen met Zijn werk. De vraag is dan: Heeft Hij wel tijd om naar een bruiloftsfeest te gaan? Past dit bij zijn komst op aarde? Liggen er geen zieken op Hem te wachten?
Maar Jezus slaat die uitnodiging niet af. De Heiland kwam niet alleen om van verdriet te verlossen. Hij kwam ook onze blijdschap, ons geluk verlossen. Dat klinkt vreemd. Moet het geluk van mensen worden verlost?

Midden op het feest komt Jezus’ moeder naar Hem toe en zegt tegen Hem: ze hebben geen wijn meer. Dat is een schaduw over het feest, over het geluk van twee jonge mensen. Ziet u hoe kwetsbaar ons geluk is als blijkt dat op zo’n feest de wijn op is?

Gaat het ook in ons leven niet vaak zo met geluk? We kunnen onze uitbundige momenten hebben, maar hoe kwetsbaar is blijdschap. Kun je eigenlijk wel blij en opgetogen zijn op mooie momenten in je leven? Je krijgt te maken met een ernstige ziekte. Of een huwelijk, dat zo gelukkig begon maar na een tijd wordt overschaduwd door zorg en verdriet…

In Kana dreigt de bruiloft een flop te worden, omdat de wijn op is. En wat doet de Here dan, als zijn moeder Hem dat verteld? Eigenlijk niets. Wij weten wel beter. Maar Hij helpt niet direct Zijn tijd is nog niet gekomen. Nog even geduld. Waarom?

Dat is een vraag die wij ook wel hebben. Waarom helpt de Here niet gelijk als wij dat vragen? Waarom moeten we soms eerst tobben met allerlei vragen? Waarom niet direct een oplossing voor onze zorgen? Maar zo werkt dat vaak niet. God leert ons wachten! Stelt ons geduld op de proef.

Moeten we eerst doorkrijgen hoe onmachtig, hoe klein wij van onszelf zijn? Christus wìl wel helpen, maar Hij wacht nog. En dat wachten leert ons ook verwachten. Uitzien naar God, naar Christus. Zelfs op de gelukkigste momenten zijn we maar broze mensen, met kleine mogelijkheden.

Ja, zelfs onze feesten hebben redding nodig.

En dan zie je, hoe Jezus écht serieus is begonnen met zijn werk. Hij start zijn werk op een bruiloft. Een feest aan het begin van zijn ambtsdienst. Wat Hij doet, staat in het licht van bruiloftsvreugde. Later zullen de farizeeën Hem vragen: Hoe zit het eigenlijk met uw discipelen? Die vasten niet, ze eten en drinken maar. Ja, zegt Christus, vindt u dat vreemd? Ze vieren immers feest? Ze hebben hun Bruidegom bij zich. Als een Bruidegom heeft Hij zijn bruid, zijn gemeente opgezocht.

 

Dat de wijn opraakt is erg. Voor heel wat mensen wordt het pas echt gezellig als er alcohol op tafel komt. Bij kratten vol aangesleept voor een “avondje feest”. Maar dat is hier niet aan de orde. Denk aan Psalm 104. God heeft wijn gegeven om het mensenhart te verheugen, mensen blij te maken. Dat vreugdemiddel, geschenk van God, raakt op. Dat was niet alleen erg voor het bruidspaar en die mensen daar. Hún feest dreigt in het water te vallen, maar Christus feest? Hoe moet het daarmee gaan? Dít mag niet een voorbode worden van Zíjn werk. Dat mag geen flop worden! Straks krijgen de mensen gelijk die zeggen dat Christus als Verlosser mislukt is. En daarom grijpt Christus tenslotte in.

Grote vaten (totale inhoud wel 400 liter) moeten tot de rand gevuld worden met water. Dan gaat een beker met dat water naar de ceremoniemeester. Hij drinkt ervan…. en hij proeft nog eens goed. Hé, het is wijn. Góede wijn. Ineens honderden liters wijn in de feestzaal. Het feest kan door, op een uitbundige manier, met wijn van prima kwaliteit. Niks mislukking, niet van het feest daar, en ook niet van Christus’ feest. Het leven met Hem is uitbundig, royaal.

God ziet het graag, dat we genieten en vrolijk zijn voor Zijn aangezicht. Of denkt u dat u als christen niet blij mag zijn en de hele dag maar met een somber gezicht moet rondlopen?

Zou Hij geen vreugde kunnen scheppen in uw hart? Diep gekwetste mensen zeggen weleens: Ik ben blij met de Here Jezus en gelukkig met Hem. Nee, dan komt het hier niet allemaal in orde zoals wij misschien willen. Maar tóch is het feest, omdat je Hém kent, de Bruidegom.

In de Bijbel worden we meer dan eens opgeroepen van het leven te genieten. Alleen, dat Bijbelse genieten is wat anders dan genotzucht. Dáár is onze westerse wereld vol van. Onze rijke maatschappij heeft ons veel weelde gegeven en dan krijg je helaas ook veel genotzuchtige mensen. Zij genieten om het genieten en wijden hun offers van tijd en geld aan die afgod. 

Kijk dan naar Christus in Kana. Wat is Hij groot. Want dit begin van Jezus’ werk op die bruiloft in Kana is vol belofte. En als het begín al zo is, wat zal het eind dan zijn?

Straks is er weer een bruiloft. Johannes mag in de hemel kijken en ziet dat het daar feest is, de bruiloft van het Lam.

Jezus zei eens tegen zijn discipelen: Ik zal daar met jullie de wijn nieuw drinken.

Wat moet dát een feest worden.

Amen