Meditatie

Meditatie 1 Samuel 3

Beste lezer,

ik lees met u een Bijbelgedeelte uit 1 Samuel 3:1-10  De jonge ​Samuel​ diende de HERE, onder de hoede van ​Eli. Op zekere nacht lag ​Eli​ op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren zwak geworden, hij kon bijna niet meer zien. Samuel​ lag te slapen in het ​heiligdom​ van de HERE, bij de ​ark​ van God. De godslamp was bijna uitgedoofd. Toen riep de HERE. ‘Ja,’ antwoordde ​Samuel. Hij liep snel naar ​Eli​ toe en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Maar ​Eli​ antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen. Ga maar slapen.’ Toen ​Samuel​ weer lag te slapen, riep de HERE hem opnieuw. ​En weer moest Eli Samuel​ antwoorden dat hij hem niet had geroepen. Samuel​ had de HERE nog niet leren kennen, want de HERE had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. Opnieuw riep de HERE ​Samuel, voor de derde keer. ​En toen Samuel​ voor de derde keer bij ​Eli​ kwam begreep ​Eli​ dat het de HERE was die de jongen riep. Hij zei tegen ​Samuel: ‘Ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: “Spreek, HERE, uw dienaar luistert.”’ ​Samuel​ legde zich weer te slapen, en de HERE kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren: ‘Samuel! ​Samuel!’ En ​Samuel​ antwoordde: ‘Spreek, HERE, uw dienaar luistert.’

Beste lezer,

Als thema heb ik boven deze meditatie staan: DE LAMP VAN GOD BIJNA UITGEDOOFD

In het Bijbelgedeelte dat we lazen blijkt dat het met de  kerkelijke situatie in Israël op dat moment niet best gesteld was. Ieder deed wat goed is in z’n eigen ogen. ’t Was gewoon droevig…. alleen de buitenkant, de vorm bestond nog, maar waar het echt om ging, dat waren de mensen al lang vergeten. En het ergste was nog: God leek te zwijgen. We lazen: de lamp van God bijna uitgedoofd.
Sommigen vinden dat het tegenwoordig ook zo is. We hebben allemaal zo onze eigen mening hoe het zou moeten in de kerk en in onze dienst aan de Here. En God lijkt ook in onze tijd te zwijgen. Jazeker, kerkdiensten vinden nog wel plaats, de vorm is er nog wel, maar het doet me zo weinig meer, ik word er niet meer warm van. Of, zeggen mensen dan, ja, ik ga nog wel, maar mijn kinderen, het lijkt wel of het ze niet meer raakt.

Zo was het ook in de tijd van Samuel. De tempel was verwaarloosd, er kwam bijna niemand meer…. alleen de oude Eli deed nog dagelijks plichtmatig zijn dienst, en dan was daar zijn kleine knechtje, Samuel.
Maar achter in de tempel brandde nog altijd dag en nacht een lamp, vlak bij de ark, die daar stond als teken van Gods verbond. Maar, zelfs die lamp brandde al bijna niet meer.
Dát was de situatie: de lamp van God bijna uitgedoofd.
In die nacht flakkert het dovende licht van de Gods lamp nog een heel klein beetje. Samuel denkt dat hij droomt. Maar hij droomt niet, het is werkelijkheid, alleen heeft hij het nog niet in de gaten. Drie keer staat hij op om Eli te vragen of hij hem soms geroepen heeft. Uiteindelijk is het dan ook nog de oude blinde Eli, die hem uit de droom helpt: Samuël, het is Gód die je roept. Je droomt niet, dit is God.

In die tempel is het in die nacht doodstil. Dit is belangrijk. Wie God wil horen, zoekt de stilte.
God laat zich niet vinden in het kabaal van deze wereld, maar in de stilte.
Je zult God niet vinden op al die verschrikkelijke koopzondagen in drukke winkelstraten.
Je zult God niet vinden als je de hele dag de radio of de tv aan hebt staan.
God is te vinden in de stilte.

Misschien kent u het tv-programma THE VOICE? The Voice of Holland, een enkele keer heb ik wel eens even gekeken. Maar sommige mensen vinden het geweldig.
Daar is een jury die met hun rug naar de kandidaten zit, om zo de stemmen van de kandidaten te beluisteren. Als één van de juryleden dan op een knop drukt, mag hij zich omdraaien en pas dan ziet hij hoe die kandidaat eruit ziet. Die juryleden, die moeten zich dus heel erg concentreren om goed naar die stemmen te luisteren, want ze zien niks.
Zó zouden wij in deze tijd ons veel meer moeten concentreren, om te luisteren naar de stem van God.

Er zijn veel mensen die zeggen, ja, maar ik hoor niks van God in mijn leven, geen stem, niets. De vraag is dan, met dit verhaal in de hand: Hoeveel moeite heb je er voor gedaan?
Hoe vaak heb je dan bewust de stilte gezocht in je leven? Wel eens een maand lang heel bewust elke dag een stil moment genomen, een half uurtje of zo, een korte Bijbeltekst of een langer gedeelte gelezen, nadenken, wachten op die stem van God??!!

Dus, dat wij net als die juryleden ons veel beter zouden moeten concentreren om de stem te horen, is zo gek nog niet. Maar in vergelijking met de juryleden van de Voice zit God niet met zijn rug naar ons toe. Dat doet God nu juist helemaal niet! God keert zich niet van ons af, God wendt zich juist naar ons toe. Hij keert ons niet de rug toe, maar Hij kijkt ons aan! Dat is evangelie! Hij kijkt ons recht in de ogen en roept jouw en uw naam! En Hij roept een leven lang, dag in dag uit. En kun jij, kunt u dan vanuit de stilte waarin je die stem van God in je leven mag verstaan, net als Samuel zeggen  “Ja Here, hier ben ik. Spreek en ik luister” ??!

Maar zijn wij er klaar voor?
Velen hebben tegenwoordig een mobieltje, een GSM. Jongeren kun je niet meer zonder denken (of zonder zien…). Op ieder moment kun je bellen met je vriend, je vriendin, je man, je vrouw, je collega, je vader, je moeder….  En bellen we niet dan ‘Whatsappen’ we wel. Handig hulpmiddel om je contacten te onderhouden.
Voor ons contact met God, met de hemel, heb je ook GSM nodig.
GSM, en dan in de betekenis van GEESTELIJKE STILLE MOMENTEN.
Je eigen geestelijke stille momenten. Zonder dat contact, zonder die GSM momenten gaat het vuur van je eigen geloof uit. Zoals die Godslamp in de tempel van Eli en Samuel bijna gedoofd was.
Je GSM momenten met God verlopen niet via een 06-lijn, maar via het gebed en een geopende bijbel. De hemelse telefooncentrale is nooit in gesprek. Een abonnement is niet nodig. Bij God hebben we een nooit op-rakend beltegoed. Jezus heeft ons namelijk al doorverbonden, de weg vrijgemaakt tot de Vader.

Wilt u, wil jij de VOICE uit de hemel horen? Echt? Investeer dan in je GSM momenten, je Geestelijke Stille Momenten bij een open bijbel. Dan zal God je antwoorden.

Want: Als alles duister is, ontsteekt Hij een licht in ons, dat nooit meer dooft.

Amen