Nieuws

Liturgisch bloemschikken- Pasen

Symbolische schikking Pasen 2022

Als leidraad is gebruikt:

Op weg naar Pasen, Jezus ontdekken in de 40dagen tijd, Jos Douma.

Heer, u bent waarlijk opgestaan! Halleluja!

Het hemelse licht breekt door.

De opstanding getuigd van kracht, de kracht van Jezus zodat we in staat zijn tot dingen die we voor onmogelijk hielden:

-Liefhebben
-Aanvaarding
-Vreugde

Sta op op deze dag en leef in de kracht van Jezus.