Liturgisch bloemschikken- Goede Vrijdag

Symbolische schikking Goede vrijdag

Als leidraad is gebruikt:

Op weg naar Pasen, Jezus ontdekken in de 40dagen tijd, Jos Douma.

Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?

Op goede vrijdag zijn we:

Verwonderd dat Vader, Zoon en Geest voor een tijd de gemeenschap verbreken om ons te kunnen opnemen in hun gemeenschap.

Verbijsterd over de verlatenheid van Jezus op aarde.

Verheugd over het uitzicht op onze verbondenheid met de drie-enige God.