Nieuws

Liturgisch bloemschikken bij de Avondgebeden in de Stille week

Symbolische schikking in de stille week 2022.

Als leidraad is gebruikt:

Op weg naar Pasen, Jezus ontdekken in de 40dagen tijd, Jos Douma.

De symboliek die we in de stukken proberen te laten zien en voelen roept misschien vanzelf een emotie of ervaring op, wilt u toch graag wat uitleg, dan kunt u stil staan bij het volgende:

Deze week is de basis van het stuk sober: een gaffelkruis met witte roos.

In deze tijd waarin we veel verontrustend nieuws horen en zien worden we stil.

We strekken onze armen uit naar de hemel en weten: Hij is er bij!

 

Maandag 11 april:  Matteüs 22:23-33

Onze God is een God van levenden.

De armen van het kruis wijzen omhoog, een uiting van verlangen naar God.

De witte roos staat voor Gods trouw en liefde, Hij is er bij.

De kleur paars staat voor: ingetogen, boete, inkeer, voorbereiding.

Wit: zuiverheid, reinheid, onschuld.

Het frisse groen van de klimop en wilg staan voor leven.

Dinsdag 12 april:  Matteüs 25:31-46.

 “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”

Het gaffelkruis: we heffen onze armen op: in verlangen en verwachting,

maar ook in aanbidding: de gekruisigde is de verheerlijkte.

De witte roos beeld Gods trouw en liefde uit, Hij is er bij.

De kleur paars staat voor: ingetogen, boete, inkeer, voorbereiding.

Wit: zuiverheid, reinheid onschuld.De kan, beker en het bord met matzes en doeken verwijzen naar de zorg voor en het omzien naar je naaste.

Woensdag 13 april Matteüs 26:6-16.

De vrouw die Jezus lief had.

De vrouw eert/ dient Jezus door de zalving met de kostbare olie, ze wordt zo een voorbeeld van overgave.

Gaffelkruis: we heffen onze armen op, ook als eer betoon.

De witte roos laat Gods trouw en liefde zien.

De gebroken matzes:

Breken en delen krijgen de smaak van leven.

Dienen: voedsel worden voor velen.

Donderdag 14 april Matteüs 26:36-46.

Dodelijk bedroefd.

Jezus is dodelijk bedroefd, voelt eenzaamheid en angst, verlangt naar Zijn Vader.

Het stuk is kaal en straalt eenzaamheid uit.

De armen van het gaffelkruis spreken van verlangen.

De witte roos laat Gods trouw en liefde zien, Hij blijft er bij.