Handelingen 16, thema “Doorgaand verkeer gestremd”. meditatie

Hierbij de meditatie die is gehouden op de radio, klik hier voor meer info

Deze meditatie gaat over Handelingen 16: Paulus’ visioen in Troas over de Macedonische man: ‘Kom over en help ons’ met als thema “Doorgaand verkeer gestremd”.

Eerst audio gedeelte daarna de uitgetypte tekst:

 

Handelingen 16 : 6-10 Thema: Doorgaand verkeer gestremd

6 Paulus en Silas trokken door Frygië en de landstreek Galatië, omdat ze door de Heilige Geest werden verhinderd Gods Woord in Asia te verkondigen. 7 Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bitynië, maar dat stond de Geest van Jezus hun niet toe. 8 Daarom trokken ze verder tot ze de kust bereikten en in Troas aankwamen. 9 Daar kreeg Paulus ’s nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep: ‘Kom over naar Macedonië en help ons!’ 10 Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het Evangelie te verkondigen.

Beste luisteraar,

In het verkeer maak je dat nog wel eens mee, dat de weg gestremd is door wegwerkzaamheden. Als je al laat bent en extra haast hebt, dan kan dat heel irritant zijn.

Soms is een omleiding een vrij lang traject met oponthoud, waardoor je ook nog eens te laat komt op een afspraak. Spanning en ongeduld nemen toe tijdens het rijden. Dit is bepaald niet leuk meer!

Ons leven kent ook van de wegversperringen. Ineens kun je niet verder. Je baan stopt! Je gezondheid begeeft het! Een ideaal sneuvelt! En dan komt de lange omleiding! Het wordt een kwestie van geduld oefenen en slikken!

Paulus maakt dat mee tijdens de tweede zendingsreis.

Hij had graag naar Asia willen gaan. Daar in Efeze, de grote stad, leek een prachtig arbeidsveld te liggen. En Paulus kennend, zal hij er zeker voor gebeden hebben, maar … zo lezen we…, Paulus en Silas werden door de Heilige Geest verhinderd het woord in Asia te spreken.

Dus doorgaand verkeer gestremd.

Dan maar naar Bitynië. Goed, het is wel een dunbevolkt gebied, meer in het Noorden van Turkije… dus missionair gezien echt tweede keus. Maar dat moet dan maar!

Opnieuw komt er een kink in de kabel: de Geest van Jezus, lazen we, laat het hen niet toe.

Tja, dan kun je alleen maar richting Troas en dáár wacht de zee… het is het eind van Turkije. Het lijkt ook het eind van de wereld te zijn. Wat wil God nu?

Waarom zegt de Geest tweemaal NEE tegen Paulus?

En: Waarom zegt God ook wel eens NEE tegen ons?

Belangrijk is hier dat we er op letten wat hier in de Bijbel staat. Ze werden door ‘de Heilige Geest verhinderd’ en even verder ‘de Geest van Jezus stond het hen niet toe’.

We weten niet hoe God dat aan Paulus duidelijk heeft gemaakt. Dat staat er niet bij. Wel dat het de Geest is die dat doet, hier genoemd de Heilige geest en ook de Geest van Jezus. Daar gaat het om, dat onze verlangens geheiligd worden, zodat die in overeenstemming komen met wat God van ons vraagt. De Geest van Jezus, dus die het belang van Jezus op het oog heeft. Als de Here Jezus dus maar centraal komt te staan! Daaraan is alles ondergeschikt. En als Jezus vindt, dat de weg niet naar Efeze moet gaan en niet naar Bitynië, dan zal zelfs de grote zendingsman Paulus moeten gehoorzamen. Het gaat niet om zijn zendingsstrategie… maar hij blijft staan onder de marsorders van de Here Jezus.

Zelfs Paulus krijgt niet een moeiteloze zendingsreis cadeau.

Overigens, en dat hier tussen haakjes…. Efeze komt na jaren wel in zicht. Dan zal hij er 3 jaar blijven. Maar nu nog niet. Nu is het niet Gods timing!

En dat is ook een boodschap voor ons. Daar zullen we allemaal rekening mee moeten houden, dat wat wij willen niet altijd Gods weg is en niet altijd Gods tijd van handelen is.

Soms zegt God ook “NEE” tegen ons.

Alle gebeden worden niet verhoord en onze wegen worden wel eens afgebroken.

Soms kunnen we achteraf dankbaar zijn omdat God een betere weg op het oog had, maar die hadden wij niet gezien.

Het is waar, wat een bekend gezegde zegt: ’Als God hier een deur sluit, opent hij elders een raam.’ Nog beter gezegd, opent Hij elders een andere deur.

We moeten niet de fout maken om boos op de gesloten deur te blijven timmeren.

Nee, niet blijven schoppen! Daar vindt ons hart geen rust bij!

Maar het ‘Nee’ aanvaarden in het vertrouwen dat Hij die ons leven overziet, de beste weg gaat kiezen.

Beste luisteraars…God opent echt nieuwe deuren, zelfs als ze bij ons in het slot vallen.

Troas geeft Paulus en zijn medewerkers Silas en Lukas uiteindelijk de open deur. In de deuropening staat die wenkende Macedonische man! ‘Kom over en help ons!’

Toen hebben ze niet gezegd:’Hoera, een visioen, nu is het duidelijk!’

Nee ze hebben er na grondige bezinning uit opgemaakt, dat God hen naar Europa riep. Letterlijk staat er zoiets als: we hebben het bij elkaar gelegd nl. de puzzle-stukjes (zeg maar de voorafgaande Nee-ervaringen en dit visioen).

Zij concluderen achteraf… dit is de weg! Dat is ook weer ontdekkend in dit Bijbelgedeelte. Er staat: “omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had”

Er uit opmaken… daar zit het element in van verstandige afweging en overweging van die door de Geest geleide mannen.

Dus beslissingen neem je nooit impulsief met ‘De Heer zei tegen mij’ of ik kreeg een droom of visioen.

Maar altijd, zelfs na dit visioen, na goed overleg met gelovige vrienden of mede broeders en zusters. Met de grootste voorzichtigheid.

Want naast leiding is er immers ook zo gauw sprake van misleiding of ‘mislezing’, omdat we de bedoelingen van God verkeerd interpreteren, verkeerd uitleggen.

Maar uiteindelijk ze krijgen helderheid in Troas. De wenkende man in het visioen van het “kom over en help ons” is ten diepste Jezus Zelf die hen wenkt! Kom maar deze kant uit!

Naar Europa! De nood is hoog!

Troas…het eind van het continent Azië is geen eindstation.

Aan de overkant gaan deuren open tot in Rome toe.

Beste luisteraar. Misschien denkt u wel eens: Is dit mijn eindstation Troas? Of concreter ingevuld: Voor mij is dit eindstation werkeloosheid! (ik kom nooit meer aan de bak) of

Eindstation verpleegtehuis! of …vult u maar in.

Maar dan zie ik een wenkende hand van de overkant.

Kom over en (even met een variatie op onze tekst) je wordt geholpen.

Er ligt aan de overkant toch nieuw land. Vertrouw me maar, zegt de Here Jezus!

Doorgaand verkeer gestremd?? Nu met een vraagteken? Nee, hoogstens omgeleid en wellicht ook dieper doorgeleid tot groei in het geloof…

En …. je komt vast en zeker op je bestemming!

Je komt daar, waar God je uiteindelijk wilt hebben…

Vertrouw je toe aan Gods reisroute en zijn reisplanning, ook als het moeilijk is!

Amen.