Geboorte Lucas Cornelis Kanis

Op zondag 21 februari heeft de Here het gezin van broeder en zuster Nico en Ruth Kanis verblijdt met de geboorte van hun zoon Lucas Cornelis Kanis. 
Lucas is een broertje voor Tabitha, Paul en Jozua.