Bidstond- 10 december

Met het oog op de corona-epidemie is er D.V. donderdag 10 december om 20:00 uur een bidstond, met medewerking van de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Gemeente, de Gereformeerde Gemeente in Nederland, onze Gereformeerde Kerk (alle te Vlaardingen) en de Hersteld Hervormde Gemeente te Schiedam. Deze bidstond is te volgen via   www.cgkvlaardingen.nl (knop ‘kerkdiensten’) of via  www.kerkdienstgemist.nl (ga naar CGK Vlaardingen).

Programma
Datum: D.V. 10 december 2020
Plaats: Chr. Geref. Kerk Vlaardingen
Aanvang: 20:00 uur

1. Opening door ds. C.J. Droger
Woord van welkom
Zingen: Psalm 70:1,3
Gebed
Korte inleiding op de avond

2. Inbreng van de Gereformeerde Gemeente
Korte impressie ‘Dagen en jaren’ door br. A. Bel
Meditatief woord over Psalm 130: ‘Vanuit de diepte roep ik tot U’ door ds. H. Brons
Gebed
Gedicht, voorgedragen door zr. L. Bel-de Jonge

3. Inbreng van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Vraaggesprek van br. Herman Marsman met zr. Willeke Korf-de Boer en zr. Edith Verkade-Vleesenbeek (verpleegkundigen)
Meditatief woord: ‘Ik was ziek en jullie bezochten Mij’ door ds. G. Treurniet
Gebed
Zingen: Gezang 229 vers 1 en 4 (Geref. Kerkboek)

4. Inbreng van de Hersteld Hervormde Gemeente Schiedam
Vraaggesprek van br. Reinier Kroos met br. Werner van Dijk (student)
Meditatief woord: ‘Corona in eschatologisch perspectief’ door ds. L. Krooneman
Gebed
Muzikaal intermezzo door Reinier Kroos

5. Sluiting door ouderling R. Voogt
Dankwoord
Afsluitend gebed
Zingen: Psalm 130:2,3

Organisten: Rien Rolfes en Reinier Kroos