W. B. van der Wal Monster

Votum
Zegengroet
Antwoordlied: NLB 405: 1, 4 (Heilig, heilig, heilig)
Gebed:
Lezen: Romeinen 5: 12-21
Zingen: Gz. 242: 3, 4 (oud 154) ‘Heer, U wekt een mens tot leven
Tekst: Zondag 3 HC
Preek:
Zingen: Ps. 32: 1, 2, 5
Geloofsbelijdenis: Gz. 175b in beurtzang (oud Gz. 179a)
Dankgebed
Collecte
Slotzang: NLB 985 (Heilig, heilig, heilig)
Zegen

This post was imported from a CSV/ICS file.