R.J. Stolper Rotterdam Zuid

Votum en zegen
Zingen: Gk. 211:1, 2 – Wij knielen voor uw zetel neer
Gebed
Lezen: Kol. 2:6-3:3
Zingen: Ps. 135:1, 3
Preek
Zingen: Gk. 238:1, 2
Gebed
Geloofsbelijdenis
Zingen:Gk. 177:1, 3
Collecte
Zingen: Opwekking 733
Zegen

This post was imported from a CSV/ICS file.