Preeklezen

Votum en zegengroet
Zingen Psalm 99 de verzen 2, 3 en 8
Richtlijn voor het leven
Zingen GK17 gezang 205
Gebed
Schriftlezingen: Habakuk 1
Jeremia 22 : 13 t/m 19
Romeinen 1 : 18 t/m 32
Zingen Psalm 11 alle drie de verzen
Tekst voor de preek: Habakuk 1 : 2 t/m 4
Preek
Zingen Psalm 94 de verzen 2, 3 en 11
Gebed
Collecte
Zingen LB2013 gezang 1009 alle drie de verzen
Zegen

This post was imported from a CSV/ICS file.