P.J.C. Colijn Rotterdam-Delfshaven

Psalm 118:1 (oneven regels: vrouwen; even regels: allen) + 10 (allen)
Gebed
Wet van nieuw leven
Liedboek 477:1
Gebed
Schriftlezing en tekst: Johannes 2:1-11
GK 34:1+2+3 “al zou de vijgenboom niet bloeien”
Preek
Opwekking 585 “er is een stad”
collecte
slotlied: Opwekking 807 “God van licht”
This post was imported from a CSV/ICS file.