M.W. van der Veen Kampen

 Mededelingen
 Votum & Zegen-/Vredegroet
 Lied: Nieuwe Psalm Berijming 27: 1, 4. (God is mijn licht, mijn heil, wat kan mij deren?) [http://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-27]
 10 Woorden
 Lied: Opw. 412 (Kom tot Mij)
 Gebed om de opening van het Woord
 Lezing gedeeltes: Mat. 5:13-16 & Kol. 4:1-6 [gelezen]
 Lied Ps. 119: 5, 17, 34.
 Lezing tekst Kol. 4:5-6
 Preek
 Amenlied: LB 838: 1-3. (O grote God die liefde zijt)
 Gebed
 Collecte
 Slotlied: GK06. 64: 1-4 (Vrede zij u)
 Zegen

This post was imported from a CSV/ICS file.