M.A. van Leeuwen Rotterdam-Oost

Aanbidding van God
1.Openingsbelijdenis (votum)
2.Groet
3. Zingen: LB (2013) 314: 1,2,3 ‘Here Jezus, om uw Woord’
4. Gebed
Luisteren naar God
5. Bijbellezing: Romeinen 7:1-25
6. Lezen: Zondag 2 HC
7. Verkondiging
8.Zingen: Opw. 575 ‘Jezus alleen’
Danken en belijden
9. Dankgebed en voorbede
10. Collecte
11. Geloofsbelijdenis (tekst 12 artikelen; gesproken door allen; tekst beamen aub)
12. Zingen: GK (2006) 155:1 (A), 2(M) 3(A), 4(V), 5 (A) ‘God, enkel licht’
Uitzending
13. Zegen

This post was imported from a CSV/ICS file.