stud. H.D. Groeneveld te IJsselmuiden

Votum

Groet

Zingen: Gezang 134: 1, 2, 3, 4, 5 en 6

Schuldbelijdenis en genadeverkondiging:

                Lezen: Psalm 51,5-14 (BGT)

                Bidden

                Zingen: Opwekking 369 – ‘Heer uw bloed dat reinigt mij’

Schriftlezing: Hebreeën 9,1-14

Zingen: Psalm 118: 5, 6 en 7 (nieuwe berijming)

Tekst: Hebreeën 10,19-25

Preek

Zingen: Gezang 68: 1, 2 en 3

Dankgebed en voorbede

Wet (zingend): Nieuwe Liedboek 310: 1, 2, 3, 4 en 5

Collecte

Zingen: Psalm 72: 10

Zegen

Dit bericht is een kopie van een kalender feed van een adere website.