G.W. Kroeze

Votum
Vredegroet
GK 254 Komt, laat ons vrolijk zingen
Gebed
Genesis 1: 1– 2: 4
Psalm 136: 1, 4, 6 en 21
Preek
Psalm 8: 1, 3 en 6
GK 177 (als geloofsbelijdenis) Heer, u bent mijn leven
Gebed
Collecte
LB 978: 1, 3 en 4 Aan U behoort, o Heer der heren
Zegen
This post was imported from a CSV/ICS file.