G. Treurniet

Votum
Groet
LB 587:1, 3, 4, 6
Gebed
L Psalm 22:1-12
Ps 22:1
L Psalm 22:13-22
Ps 22:8
L Psalm 22:23-32
Ps 22:14
T Markus 15:34 (lezen vanaf vers 33)
Verkondiging
Davids Zoon vervult Davids klacht dat God hem verlaten heeft.
Die vervulling betekent
1. onpeilbare verdieping van zijn nood,
2. onwankelbare garantie van onze redding.
Opwekking 706 (Zie hoe Jezus lijdt voor mij, Sela)
Belijdenis: Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 3 en 4
LB 576b:1, 3
Gebed
Collecte
LB 578:1 A, 4 V, 5 M, 6 A
Zegen
This post was imported from a CSV/ICS file.