G. Treurniet

votum
vredegroet

Opwekking 59 (Mogen de woorden van mijn mond)
Avondmaalsformulier 5
Geloofsbelijdenis van Nicea
Ps 72:10
aan tafel: opwekking
dankzegging (1)
Aan uw tafel (Sela)
L Romeinen 10:9-11, 1:17-21
Ps 19:1, 3
T Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 1 en 2
verkondiging
Ps 147:6, 7
gebed
collecte
LB 653:1, 4, 7 (= LB73 75, andere vers-nummering !)
zegen

This post was imported from a CSV/ICS file.