G. Treurniet

votum
groet
Ps 111:1, 4
gebed
L Hebr. 1:1-4
2 Petrus 1:16-21
1 Kor. 5:9-13
Ps 119:6, 40
T Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 3, 4 en 5
verkondiging
GK 166(:1-4) (= GK06 49)
belijdenis van Nicea
Ps 33:2, 5, 8 (5 geleerd door groep 7/8)
gebed
collecte
Opwekking 687 (Heer, wijs mij uw weg (Sela))
zegen

This post was imported from a CSV/ICS file.