G. den Dulk te Voorburg

Votum, zegengroet
Zingen: Psalm 89:1,3
Gebed
Lezen: Genesis 1:1-19
Zingen: LB 162 1:1-4 In het begin lag de aarde verloren enz.
Tekst: Genesis 1:3
Preek
Zingen: Psalm 68:2
Geloofsbelijdenis van Nicea
Zingen: Gezang 141:3 (NB: GK2006! Lof, eer en prijs zij God,)
Gebed
Collecte
Zingen: Psalm 56:4
Zegen

This post was imported from a CSV/ICS file.