G. Treurniet

votum
groet
Ps 65:1, 2 (2 geleerd door groep 7/8)
wet
Ps 25:2, 6 (2 geleerd door groep 5/6)
gebed
kindermoment
Jezus is de goede herder (Elly en Rikkert) (geleerd door groep 1/2)
L Markus 4:1-20
GK 224:1, 2, 3 (= GK06 66)
T Markus 4:30-32
verkondiging
Gods koninkrijk lijkt op een mosterdzaadje.
1. Het begint klein,
2. Het wordt nog kleiner,
3. Het wordt groter dan je denkt.
LB 923(:1-3)
gebed
GK 181:3, 8 (= GK06 37) (afsluiting van het gebed)
collecte
LB 181(:1-7)
zegen
This post was imported from a CSV/ICS file.