G. Treurniet

votum
groet
Ps 122:1
wet
Ps 119:59, 60
gebed
Ps 119a (= GK06 23)
L   Markus 5:21-43
collecte
Psalmen voor nu 16
T   Markus 5:39
overdenking
GK 244:1, 2 (= GK06 113)
avondmaalsformulier 3
LB 381:1, 2 (= LvdK 358)
tafel 1:   opwekking en uitnodiging
              L   Jesaja 63:15-16
              LB 381:3
tafel 2:   L   Romeinen 8:12-17
              LB 381:4
tafel 3:   L   Galaten 4:1-7
              LB 381:5
tafel 4:   L  2 Johannes vers 1-6
              LB 381:6
dankzegging (2) uit formulier 5
LvdK 267:1, 4 (= GK 245:1, maar vers 4 staat hier niet in)
zegen

This post was imported from a CSV/ICS file.