G. Treurniet

votum
groet
Ps 42:1, 4, 5 (vers 1 geleerd door groep 5/6)
wet
Opwekking 428 (geleerd door groep 7/8)
gebed
L = T Markus 10:17-31
Opwekking 430 (geleerd door groep 3/4)
verkondiging
Ps 27:7
gebed
collecte
LB 990(:1-6) (= LB73 70)
zegen
This post was imported from a CSV/ICS file.