G. Treurniet

> votum
> groet
> Ps 122:1, 2
> wet
> Ps 119:63, 64
> gebed
doopformulier 3
GK 177(:1-4) (= GK06 161) (in plaats van de belijdenis in het formulier)
doopgebed
> doop Alissa Slingerland
> LB 675(:1, 2) (= bijna LB73 477; verschil in laatste regel van vers 2 !)
> opdracht aan gemeente en dankgebed
> kindermoment
> Jezus ik wil U bedanken (Lied van de maand op Het Christal)
> L Daniël 7:13-14
> Johannes 2:13-22
> Ps 69:3
> T Markus 14:55-64 (lezen vanaf vers 53)
> verkondiging
Voor Alissa, jou en mij laat Jezus zich veroordelen om wie Hij is: Gods Messias.
We letten op:
1. de aanklacht,
2. de bekentenis,
3. het vonnis in dit proces.
> GK06 89:1, 2 (vers 1 geleerd door groep 5/6)
> gebed
> collecte
> Op de wolken (Elly en Rikkert)
> zegen
This post was imported from a CSV/ICS file.