G. Treurniet

Votum
Groet
GK06 94:1, 2, 6
Wet
Ps 130:2
Gebed
GK06 95(:1-4) (geleerd door groep ¾)
L Markus 14:26-28, 15:40-47
GK 207(:1, 2) (= GK06 93)
T Markus 16:1-8
Verkondiging
Op toonhoogte 434 (Zeg het voort, Rikkert Zuiderveld) (Lied van de maand op Het Christal) (echoregels refrein: eerst mannen, dan vrouwen en kinderen)
Avondmaalsformulier 5
Tijdens gaande viering: Ps 21:1, 3, 7
GK 183(:1-5) (= GK06 127)
Dankzegging (2)
Collecte
LB 608(:1-3)
Zegen
This post was imported from a CSV/ICS file.