G. Treurniet

inleiding
Opwekking 640 (= votum)
groet met gesproken amen
LB 162:1 A, 2 V, 3 M, 4 V, 5 M, 6 A (= GK06 1)
wet
Op toonhoogte 536 (Juich, doe mee allemaal)
gebed
kindermoment (door Koos Verkade Jzn)
Op toonhoogte 502 (Heer onze Heer)
L Psalm 104 (gelezen door 3 kinderen)
Ps 104:1, 3, 6 (De Nieuwe Psalmberijming)
T Psalm 104:24
De Heilige Geest leert ons een loflied op onze grote Schepper.
1. waar gaat het over ?
2. wat willen we ermee ?
verkondiging deel 1
Ps 104:8 (De Nieuwe Psalmberijming)
verkondiging deel 2
GK 256:1 A, 2 M, 3 V, 4 A
gebed
collecte
Opwekking 719 (luisterlied tijdens de collecte)
GK 254(:1, 2, 3)
zegen met gezongen amen

This post was imported from a CSV/ICS file.