G. Treurniet

Ps 68:8 en 13
votum
groet
Ps 65:1, 3
Agnus Dei (Sela) (= schuldbelijdenis)
genadeverkondiging
Opwekking 343 (= gebed om de Heilige Geest) (geleerd door groep 3/4)
L 1 Samuel 1
Ps 146:3, 6
T 1 Samuel 1:10-11, 27-28a (t/m ‘gegeven zijn’) 
GK 234(:1, 2) (= GK06 39)
verkondiging
Ps 126:3 (geleerd door groep 7/8)
LB 311(:1-10) (= GK06 176b)
gebed
collecte
In Jezus’ naam (Sela) (geleerd door groep 5/6)
zegen
This post was imported from a CSV/ICS file.