G. Treurniet

votum
vredegroet
LB 217:1 A, 2 V, 3 A, 4 M, 5 A (= GK06 133)
wet (Deut. 5)
Ps 86:4
gebed
L 1 Samuel 2:12-36
Ps 82(:1-3)
T 1 Samuel 2:17 en 35
verkondiging
Ps 109:3, 14
Avondmaalsformulier 2 t/m onderdeel ‘Christus gedenken’
GK 182:1, 2 (= GK06 125)
Avondmaalsformulier vanaf onderdeel ‘Verzekering’ t/m gebed
GK 180d (= GK06 181d)
Tafel 1: Avondmaalsformulier onderdeel ‘Opwekking’

L Jesaja 40:12-17
GK 182:3

Tafel 2: L Jesaja 40:21-26

GK 182:4

Tafel 3: L Jesaja 45:18-19

GK 182:5

Tafel 4: L Jesaja 55:10-13

GK 182:6

Avondmaalsformulier onderdeel ‘Dankzegging (2)’
collecte
Opwekking 687 (Heer, wijs mij uw weg (Sela))
zegen

This post was imported from a CSV/ICS file.