G. Treurniet

>votum
>groet
>Opwekking 695 (geleerd door groep 5/6)
>wet
>Ps 85:3, 4 (4 geleerd door groep 3/4)
>gebed
>L 1 Samuel 3:1-4:1a (t/m ‘woorden’)
>kindermoment
>Opwekking 705
>T 1 Samuel 3:1b (vanaf ‘Er klonken’), 10, 4:1a (t/m ‘woorden’)
>verkondiging
>Door zijn dienaar Samuel zoekt de HEER het hart van zijn volk dat de weg
>kwijt is.
>We letten op
>1. het adres van Gods woord (aan wie),
>2. de inhoud van Gods woord (wat),
>3. de brenger van Gods woord (door wie).
>Ps 117 (geleerd door groep 5/6)
>formulier om ouderlingen en diaken te bevestigen (GK p. 718)
>bevestiging van br. Rien van der Veen en br. Gilbert Verschelling als
>ouderling en br. Derck Bomas en br. Nico Kanis als diaken
>(na zegen) Zegenbede van Sint Patrick (koor en gemeente)
>opdrachten aan ouderlingen, diakenen en gemeente
>gebed
>collecte
>Maranatha (Sela) (geleerd door groep 7/8)
>zegen

This post was imported from a CSV/ICS file.