A. Koster te Gouda

Votum
Groet
GK Ps. 42a Als een hert dat verlangt naar water
Wet
LB. 858:1,2,3,4 Vernieuw in ons, o God
Gebed
Esther 2:5-11
GK06 65:1,2,3,4,5 Wij weten dat God alles keert
Preek
LB. 835:1,2,3 [=LvdK. 442] Jezus, ga ons voor
Gebed
Collecte
Ps. 150:1,2 Loof de Heer uw God alom
Zegen

This post was imported from a CSV/ICS file.