G. Treurniet

votum
groet
GK 232:1, 2 (= GK06 166) (geleerd door groep 5/6)
Opwekking 624 (Wees genadig) (= schuldbelijdenis)
genadeverkondiging
Op toonhoogte 488 (Diep, diep, diep als de zee) (geleerd door groep 1/2)
gebed
doopformulier 3 (GK p. 676)
Ps 121:3, 4
doopgebed
doop Jozua Johannes (Jozua) Kanis
Zegenlied je-versie
oproep aan de gemeente en dankgebed
L 1 Samuel 4:12-18
Ps 78:17
(kinderen groep 1-6 naar kidsclub)
T 1 Samuel 5
verkondiging
Ps 115:1, 3, 4, 5
wet
Ps 86:4
gebed
collecte (kinderen terug)
Opwekking 454 (Zegen, aanbidding) (geleerd door groep 7/8)
zegen

This post was imported from a CSV/ICS file.