Br. W. Oosterhof te Kampen

Begroeting
Votum & groet
Zingen: Psalm 62: 1, 4 ‘Voorwaar, ik keer mij stil tot God’
Gebed
Verkondiging
Lezing: 2 Samuël 15: 1-16
Zingen: Psalm 62: 2, 3
Lezing: Psalm 62
Zingen: Psalm 42a ‘Als een hert dat verlangt naar water’ [=GK06 158]
Tekst: Psalm 62: 2-3
Preek
Zingen: Psalm 57: 1, 5, 6
Leefregel
Lezing: Exodus 20: 1-17
Zingen: DNP 131: 1-3 ‘Ik wil mij niet verheffen, Heer’
Dankzegging
Dankzegging en voorbede
Collecte
Heenzending
Zingen: LB 903: 1, 5, 6 ‘Zou ik niet van harte zingen’
Zegen

This post was imported from a CSV/ICS file.